Urban-Insights: Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

URBAN INSIGHTS
Ruimtelijke ontwikkeling
Jasper Klarenbeek
Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Royal HaskoningDHV
13 april 2021

Urban Insights richt de spotlights op de arbeidsmarkt voor bouw en civiel. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe schaars zijn bepaalde functies? Wat vinden professionals belangrijk in hun werk? Elke maand analyseren we data rondom een bepaalde functie en spreken we met iemand uit de praktijk. Deze maand staat de Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling centraal en gaan we in gesprek over deze data met Jasper Klarenbeek, Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Royal HaskoningDHV.

Schaarste

Als gevolg van COVID-19 nam in de eerste twee kwartalen van 2020 de schaarste aan Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling fors af. In het vierde kwartaal herstelde de vraag naar professionals met dit profiel zich en kwam weer op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van het jaar ervoor.

Door de coronacrisis wisselden ook minder mensen van baan. De onzekerheid over hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt maakt dat mensen langer blijven zitten. We zien op dit moment een zekere balans tussen vraag en aanbod in de markt voor de functie van Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling.

Landelijk varieert de arbeidsmarkt voor Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling tussen ruim en krap. Uitschieters zijn de regio’s Zwolle en Rivierenland met behoorlijke krapte, terwijl er in de direct aanpalende regio’s juiste een ruim aanbod is. Zowel voor werkzoekenden als voor organisaties op zoek naar geschikte kandidaten is het dus interessant om eens buiten de eigen regio te kijken!

Schaarste-1

“Vooravond van nieuw tijdperk”

Jasper Klarenbeek (50) van Royal HaskoningDHV herkent veel in het geschetste beeld van de arbeidsmarkt. Als Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling merkt hij dat er bij gemeentes grote capaciteitstekorten zijn. “De ruimtelijke opgaven in Nederland zijn enorm: de energietransitie, klimaatadaptatie, emissievrije zones, de Omgevingswet. Die grote druk op gemeentes zorgt voor een sterk groeiende behoefte aan adviesdiensten voor ruimtelijke ontwikkeling.”

Als het gaat om regionale spreiding herkent Jasper uit eigen ervaring in elk geval de gesignaleerde krapte in de regio Zwolle. “Dat is mijn eigen werkgebied. Dat is zeer herkenbaar, ik krijg regelmatig headhunters aan de telefoon. De krapte geldt naar mijn idee zeker bij senior en medior adviseurs, bij juniors zie ik niet zo’n bottleneck. Maar opdrachtgevers willen vaak per se een medior of senior terwijl dat niet nodig is. Het is soms lastig om daar doorheen te breken. Ze zouden ook een junior kunnen inzetten, bijvoorbeeld in combinatie met een ervaren collega. Zo kun je het capaciteitsprobleem goed oplossen. Bovendien, juniors hebben vaak een lekker frisse blik, dat hebben we nodig in dit tijdperk van verandering.”

 

Arbeidsdoelen

Ons jaarlijkse onderzoek onder 80.000 werkenden laat zien wat werkenden met verschillende functieprofielen belangrijk vinden in hun werk. Welke overeenkomsten en verschillen zien we tussen Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling en de totale beroepsbevolking?

Werkplezier en de juiste balans werk-privé zijn voor Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling zeer belangrijk, en daarin verschillen ze niet van de totale beroepsbevolking.

Ontwikkeling/ontplooiing zijn voor dit functieprofiel bovengemiddeld belangrijk. Denk hierbij niet in de eerste plaats aan kennisvermeerdering, maar eerder aan groei op persoonlijk en zakelijk vlak. Qua soft skills worden persoonlijk leiderschap, flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, multidisciplinair samenwerken en sensitiviteit als steeds belangrijker ervaren. Hiernaast is het hebben van sociale contacten en netwerken voor Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling ook belangrijk, nog net iets meer dan bij de gemiddelde Nederlandse werkende.

Highlight

Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling springen eruit op het aspect Maatschappelijke bijdrage. Ze vinden dit 2,5 keer zo belangrijk als de totale beroepsbevolking! Werkgevers die actief de ruimte bieden om invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor deze adviseurs dus een streepje voor.

Arbeidsdoelen-1

Geboden aantal uren

Uit het diagram blijkt dat bij 20% van de aangeboden banen Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling het aantal uren lager is dan 32 uur per week. En daarbinnen zijn er verschillende opties om minder uren te werken, bijvoorbeeld 8, 16 uur of 24 uur of daartussenin. De functie is dus in veel gevallen aantrekkelijk voor mensen die het werk in deeltijd willen kunnen doen.

Contractvormen

Opvallend is het relatief lage percentage vaste banen onder Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Slechts 29,5% betreft een vaste baan, bij beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling ligt dit percentage hoger namelijk op 48%. Het grote aantal tijdelijke contracten komt mogelijk doordat bij ruimtelijke ontwikkeling vaak in projecten wordt gewerkt.

Jasper herkent deze verdeling wel in de praktijk. Het grote aantal zzp’ers en interimmers ziet hij als een plus voor het werkveld. “Ruimtelijke ontwikkeling vraagt steeds meer om een ondernemende houding, dus is het wel gezond dat er externen worden ingevlogen, omdat een bepaald project op dat moment die skills nodig heeft. Dat is dan beter dan dat iemand ingezet wordt omdat die nou eenmaal op die bepaalde plek zit.”

“Gepassioneerd en gedreven”

Voor Jasper Klarenbeek is de drang tot ontwikkelen en ontplooien zeer herkenbaar, bij hemzelf en collega’s. “Ik heb natuurlijk niet het hele veld in beeld, maar ik zie om me heen veel gepassioneerde, gedreven mensen, verre van ambtelijk. Er is een sterke wil om vernieuwingen in ruimtelijke ontwikkeling door te voeren. We kunnen bijvoorbeeld een stuk slimmer werken door data aan elkaar te koppelen. Zelf werk ik aan GemeenteDSO, een nieuwe dienstverlening waarmee gemeentes straks met een digitale tool hun vergunningverlening voor de Omgevingswet veel gebruikersvriendelijker kunnen inrichten voor burgers en ondernemers. Ook daar zie ik wil en de wens om te vernieuwen, ook buiten de gewone werkuren om.” 

“Sexy”

Ook aan de actieve deelname aan seminars en workshops is volgens Jasper te merken hoeveel belang deze groep adviseurs hecht aan ontwikkeling en ontplooiing. “Het gaat bij zo’n seminar niet alleen om zitten en luisteren. Als je ziet hoe bevlogen mensen daarbij hun ideeën uitdragen om het werkveld verder te krijgen, dat is ongelooflijk. Het profiel van de adviseur ruimtelijke ontwikkeling is misschien niet altijd zo sexy geweest, maar door digitalisering en het ondernemerschap dat nu van mensen gevraagd wordt, zie ik dat wel veranderen. De adviseur komt hiermee ook dichter bij de burger te staan. Met dat alles denk ik dat het vak steeds aantrekkelijker wordt.”

“Vooravond van een nieuw tijdperk”

Het meest opvallende punt in de data over arbeidsdoelen: Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling vinden de maatschappelijke bijdrage zeer belangrijk. Herkent Jasper dat ook? “We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk. We hebben te maken met de energietransitie, klimaatadaptatie, emissievrije zones, de Omgevingswet, nieuwe economie. Allemaal tegelijk, en allemaal urgent. Bovendien: beslissingen in ruimtelijke ontwikkeling werken minstens twintig jaar door op de omgeving. Daarom ben je je automatisch bewust van de impact van je keuzes nu. We geven ons erfgoed door aan de volgende generaties. Dat merk ik ook bij jongere collega’s. Het maakt hun betrokkenheid zo mogelijk nog groter.”

 

Volgende maand duiken we in de data van de Bouwkundig Constructeur en reflecteren we hierop met een professional uit het veld. Benieuwd naar deze data en reflectie rondom de functie Bouwkundig Constructeur? Meld je dan nu aan en blijf op de hoogte!

 

Aanmelden community