Resultaat boeken als bevlogen adviseur

Duurzaamheid
Projectmanagement
Evelyn Bontekoe Janssen
Managing Consultant bij BMC
24 maart 2022

Als managing consultant bij BMC adviseert Evelyn Bontekoe Janssen gemeenten en andere overheden over de implementatie van de Omgevingswet. Een afwisselende baan waarin haar ervaring en kwaliteiten helemaal tot hun recht komen. Haar boodschap aan partijen met initiatieven: “Pak de verantwoordelijkheid die je in de Omgevingswet krijgt en kom met goed onderbouwde plannen.”

Sinds april 2021 werkt Evelyn Bontekoe Janssen als managing consultant bij BMC. Ze heeft  bijna dertig jaar werkervaring in haar achterzak en voelt zich bij BMC als een vis in het water. “Mijn kwaliteiten als bevlogen en resultaatgerichte adviseur kan ik hier optimaal inzetten.” 

Daarmee is niet gezegd dat Evelyns loopbaan vanaf het prille begin helemaal was uitgetekend. “Toen ik begon, had ik nog geen duidelijk idee van mijn toekomst,” vertelt ze. “In het werkveld van mijn studie - Amerikanistiek – ben ik nooit actief geweest, en ik heb verschillende functies gewerkt in het bedrijfsleven, als zelfstandig ondernemer en als ambtenaar. Maar terugkijkend zie ik wel degelijk een rode draad: kansen zien in veranderingen in de samenleving.”

Veranderingsprocessen

Als manager bij Randstad werkte Evelyn in de jaren ‘90 mee aan de transitie van de uitzendorganisatie tot een brede aanbieder van flexibele arbeid. Daarna trainde en adviseerde ze als zelfstandig ondernemer jarenlang teams en organisaties bij veranderingsprocessen. De afgelopen jaren werkte ze als ambtenaar voor twee Friese gemeenten aan de invoering van de Omgevingswet, die ze omschrijft als “de grootste juridische verandering in ons land sinds de invoering van de Grondwet.”

Afwisseling

Een van de aantrekkelijke kanten van haar functie als managing consultant bij BMC is de afwisseling, vertelt ze. “In een gemiddelde week werk ik aan drie verschillende opdrachten. De duur van de opdrachten loopt uiteen van zes weken tot circa vijf maanden. Per jaar zijn het er acht tot tien. Die variatie, dat vind ik fijn. Bovendien doe ik bij elke opdrachtgever weer nieuwe kennis op.”

Kennisontwikkeling

Binnen BMC maakt Evelyn deel uit van een team consultants dat zich specifiek bezighoudt met de Omgevingswet. Het team bevat aan de ene kant specialisten, zoals juristen en beleidsadviseurs, en aan de andere kant mensen zoals zijzelf, die zich richten op het geheel. “Een van de mooie dingen is dat we veel doen aan onderlinge kennisontwikkeling. We organiseren geregeld kennissessies met BMC-collega's waar we kennis en ervaring uitwisselen om elkaar over en weer scherp te houden.”

Op het doel af

Ook de positie van extern adviseur sluit goed aan bij haar persoonlijkheid, vertelt Evelyn. “Ik merkte in mijn vorige functie dat ik uiteindelijk wat te ongeduldig ben om ambtenaar te zijn. Ik wil graag snel resultaten boeken. Een voordeel van mijn huidige rol als buitenstaander is dat ik rechtstreeks op het doel af kan gaan, dat ik verwondering over bepaalde zaken kan uitspreken of ingrijpende boodschappen onomwonden kan brengen. Zulke dingen worden van een externe ook gemakkelijker geaccepteerd.”

Bevlogen adviseur

Evelyn is “het type van de bevlogen adviseur”, zegt ze zelf. Geen professional die op neutrale wijze scenario’s schetst of handelingsopties aanbiedt. “Ik werk vanuit mijn betrokkenheid bij de publieke zaak,” zegt ze. “Het piept en het kraakt nu in de samenleving, en ik vind het belangrijk dat we de democratie overeind houden. Ik zie de Omgevingswet als een kans om het vertrouwen tussen politiek en burger te herstellen. Dat is ook nodig als we de enorme opgaven van dit moment willen aanpakken: klimaatverandering, energietransitie, vergrijzing, woningnood.”

Betere dienstverlening

De kern van de Omgevingswet is dat de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid verbetert, stelt Evelyn. Een sneller proces. Burgerparticipatie bij elk initiatief. Begrijpelijkheid voor initiatiefnemers. “Gemeenten krijgen de taak om te kijken hoe ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden, in plaats van alleen te toetsen en met ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden.”

Woonzorglocatie

Evelyn schetst de problemen in de huidige procedure aan de hand van een voorbeeld van een nieuwe woonzorglocatie in een gemeente in haar werkgebied. “Daar wilde een ondernemer een woonzorglocatie opzetten in een leegstaande boerderij. Geen ingewikkelde opgave. Toch duurde één tot anderhalf jaar voordat de vergunning rond was. Omdat er vanuit veel verschillende domeinen getoetst moest worden, ook op aspecten die weinig relevant waren, zoals verkeer en parkeren. Onder de Omgevingswet zou dat anders gaan.”

Omgevingsvisie

Een van de belangrijke nieuwe instrumenten in de Omgevingswet is de Omgevingsvisie: een samenhangende gemeentelijke visie voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeentegrenzen die vastlegt welke ontwikkelingen op welke plek wenselijk zijn. “In die visie moeten alle domeinen, bijvoorbeeld gezondheid, welzijn, verkeer, economie en veiligheid, integraal worden meegenomen. Maar veel gemeenteraden zijn nog niet zover. En ambtelijk ontbreekt vaak ook nog de scherpte. Er wordt gezocht naar manieren om tijd te winnen, bijvoorbeeld om onder die acht weken uit te komen.” 

Verantwoordelijkheid

Het achterliggende idee van de Omgevingswet is dat verantwoordelijkheden in de fysieke omgeving verschuiven. “Minder verantwoordelijkheid bij de overheid, meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers en burgers. Mijn boodschap aan initiatiefnemers is om die verantwoordelijkheid dan ook echt te pakken. Dat betekent: kom met goed onderbouwde plannen, dan zet je gemeenten aan om snel te reageren. Zodat jij snel weet waar je aan toe bent.”