Big data voor Bouw en Infra

BLOG
Projectmanagement
Innovatie
Robert Savelkoul
Total Engineer en Big Data Expert bij Inspecter
19 juni 2019

Overspoeld worden met data en geen flauw idee hebben hoe je daar je voordeel uit kunt halen. Een dilemma waar veel bedrijven mee worstelen. Als het gaat om supermarktketens heeft Robert Savelkoul, total engineer en big data expert, een antwoord. Door de juiste data te ontsluiten en toegankelijk te maken, kan hij analyses loslaten op nieuwbouw, onderhoud, beheer en concurrentie.

Total engineer

Van beginnend architect naar total engineer. Binnen vastgoed houdt hij zich al zestien jaar bezig met de ontwikkeling van utiliteitsbouw en supermarkten. In slechts enkele jaren tijd had Robert een team van veertien mensen en zeventig projecten onder zijn hoede. Terwijl de crisis zijn intrede deed, rolden Robert en zijn team daar soepel doorheen. Hij hoefde zich niet aan te sluiten bij netwerken om handel gegund te krijgen. In de daaraan voorafgaande jaren had hij al een stevig netwerk opgebouwd en zichzelf voldoende bewezen.

Lineair proces

Anders dan in de reguliere bouwbranche is Robert zijn werkwijze niet lineair. “Mijn vraag aan de opdrachtgever is: Wanneer moet de winkel open? Het kan voorkomen dat ik de betonvloer al bestel nog voordat de vergunningen binnen zijn.” Robert weet heel goed wat hij doet en zorgt ervoor dat alles via hem loopt. Total engineering betekent voor hem dan ook vooral de touwtjes in handen houden. Tijd is vaak het belangrijkst aspect. Robert: “Het gaat erom dat je precies weet hoe het binnen de gemeenten werkt. Hoe zit het bestemmingsplan in elkaar? Maar vooral: hoe kan ik het proces naar mijn hand zetten.” Zijn intuïtie en zijn netwerk helpen hem daarbij, bovendien heeft hij het vertrouwen van veel gemeenten en opdrachtgevers inmiddels wel gewonnen. In gesprek met de gemeente laat hij weten waar zijn opdrachtgever tegenaan loopt. Ondertussen heeft hij alles al uitgezocht, denkt positief mee en faciliteert binnen de wettelijke kaders. Door de keten continu te masseren, weet hij waar de mogelijkheden liggen. Hij weegt belangen af en komt met een goed verhaal. Kortom: hij snapt het spel als geen ander. 

Goede prijs

Supermarkten vliegen na gedegen marktonderzoek graag Robert in om gebruik te maken van zijn expertise. Jarenlange ervaring maakt dat hij de wetgeving en de valkuilen kent. Hij start zijn proces met een analyse: “Wat mag er op deze plek? Ik kijk naar aspecten van ruimtelijke ordening, geluid, grondonderzoeken en milieueffecten. Daarbij gaat het ook om een stukje gunning.” Om werk gerealiseerd te krijgen, werkt hij graag samen met mensen die er de schouders onder willen zetten. Onder tijdsdruk werken levert Robert geen hoofdpijn op, eerder veel energie. Het houdt hem scherp en zorgt ervoor dat hij out of the box kan blijven denken. Robert: “Als mensen zeggen: dat kan niet, en ik krijg het dan toch geregeld, dat vind ik de kick.” Hij verbaast zich over de conservatieve bouwbranche die onderaannemers uitknijpt en onderaan de streep nog steeds te duur is. Robert: “Partners weten dat als ik bel er vaak snel iets geregeld moet worden. Niet iedereen kan dat. Omdat ik ook in de slechte tijd een eerlijke prijs betaalde aan mijn partners, levert dat nu commitment op.” Door wederzijds vertrouwen wordt het werk gedaan zoals afgesproken, zonder fulltime controle. 

Inspecteer

“Dicht bij jezelf blijven, continu vernieuwen en nieuwe ideeën uitwerken.” Robert verklapt zijn succesformule. En daarop voortbordurend vertelt hij over Inspecter, zijn big data-geesteskindje. Een viewer, waarin de vergunningen en bestemmingsplannen van alle provincies en honderden gemeenten tot op perceelniveau inzichtelijk zijn. Alle bekendmakingen en bestemmingsplannen worden direct in deze viewer verwerkt. Voor Robert een gouden kans om zijn netwerk op de hoogte te houden van kansen en bedreigingen in de vastgoedwereld. Door deze viewer verder door te ontwikkelen, zijn er data-analyses op verschillende lagen mogelijk.

Nieuwbouw en beheer

Door de nieuwe omgevingswet zal de vraag naar data-analyse op gebiedsniveau toenemen. In de analysefase zijn er meer gebiedsfactoren waar je rekening mee moet houden. 

Maar ook voor beheer en onderhoud is big data in te zetten. Door nieuwe methodieken is het mogelijk om een scan van het interieur van je gebouwen te maken. Koppel hier plattegronden en handige documenten aan. Een 3D-scan vertelt je hoeveel deuren het gebouw telt en hoeveel m² vloerbedekking er ligt. Klik een deur aan voor de exacte maten, klik op de vaatwasmachine om de handleiding te lezen. Robert: “Stel, je hebt honderd gebouwen en je wilt voor het onderhoud weten hoeveel m² plat dak je hebt. Bij Inspecter gebruiken we de BIM-modellen niet voor het tekenwerk, wel voor de data. De efficiëntere communicatie werkt kostenbesparend.” En er is nog veel meer data die verwerkt kan worden. In combinatie met de gegevens vanuit het CBS en vanuit eigen klanten kun je bijvoorbeeld bijhouden welke bevolkingsgroep in welke leeftijdsklasse de meeste flessen cola koopt. 

Nieuw is dat Robert zich nu ook bezig gaat houden met de buitenkant van de gebouwen. Op dit moment is hij met nog een partij in gesprek om de volgende laag in de viewer toe te voegen, inclusief grondleidingen en fundering.

Eigenaarschap eigen data

Als eigenaar van de data is de opdrachtgever de grote winnaar van dit verhaal. Voor veel gebouwen is de benodigde data behoorlijk versnipperd, maar up-to-date-data is wel essentieel als er iets gerepareerd of vervangen moet worden. Robert zorgt ervoor dat de opdrachtgever de data inzichtelijk krijgt die hem helpt bij het behalen van zijn doel en waarmee hij direct ook besparingen kan realiseren. Robert: “Wat is voor de opdrachtgever echt belangrijk? Dan moet hij daar zijn tijd en geld in investeren.” Zijn uiteindelijke doel is anders dan dat van zijn mede-investeerders. Hij wil niet rentenieren maar een van de big data-autoriteiten worden binnen vastgoed. “Doordat ik met mijn benen in de klei sta, ben ik de gesprekspartner. Ik denk vanuit de bouw en weet waar de opdrachtgever tegenaan loopt.”