Wie betaalt bepaalt en vrouwen halen koffie

BLOG
Innovatie
Ruimtelijke ontwikkeling
Ingrid Iding
Senior Omgevingsmanager bij Waterschap Rivierenland
11 december 2020

Tijd voor snuffelstages en voor dialoog. Want gespecialiseerde teams die alles snappen van letters en vinkjes, maar niet van de uitvoering, halen nu de opdrachten binnen. Met 20 jaar ervaring managet Ingrid haar omgeving als geen ander en heeft ze wel wat ideeën voor een optimale samenwerking.

Het enthousiasme spat ervan af bij Ingrid. Deze positieve omgevingsmanager heeft passie voor haar vak, maar vindt het vakgebied wel een echte container. Ze omschrijft het zelf als volgt: “Er vinden ingrepen plaats in de omgeving, die hebben impact en daar moet je zo goed mogelijk vorm aan geven.”

Sociale wetenschappen

Ergens is ze een beetje een vreemde eend in de bijt met een master Algemene Sociale Wetenschappen op zak. Toch heeft ze daar wel geleerd wat ze moet kunnen. “Je leert niet vanuit een bepaalde invalshoek te denken, maar zet het probleem centraal.” Verbinding zoeken en verbanden leggen is haar dan ook wel toevertrouwd. Na haar studie gaat ze als projectcoördinator werken bij een ingenieursbureau. En omdat ze wil snappen waar het daar over gaat, volgt ze de technische disciplines binnen het bureau. “Ik ben gewoon geïnteresseerd in het totale pakket.” 

Mens onder de mensen

Tussen de regels door valt iets typisch Ingrid op. Tijdens projecten is Ingrid eigenlijk altijd ‘one of them’. Ze wil niet worden gezien als vertegenwoordiger van instanties. “Ik ben mens onder de mensen. Daarom is mijn werk ook zo leuk, ik werk met iedereen. Ik ben welkom, ook al kom ik met een boodschap die ze niet willen horen. Als mens word ik gewaardeerd.” Maar als vrouw in een mannencultuur wordt er nog weleens verwacht dat ze de koffie haalt en notuleert. “Maar dat doe ik echt niet.” 

Dialoog

Inmiddels draait ze al 20 jaar mee. Het grote verschil met vroeger is dat projecten toen gewoon werden gedraaid. “Er was geen sprake van dialoog, hoor-wederhoor of belangenafweging.” Het was de tijd van het recht van de sterkste. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er nu veel meer samengewerkt wordt met de markt. “Het is een maatschappelijke tendens die gaat op geleidelijke schaal.” Het directieve, het hokjesdenken verschuift naar samenwerking en betere verhoudingen. “Er heerst een andere dynamiek. Maar dat wordt nog wel sterk bepaald door het team dat het project draait.” 

Er wordt meer geluisterd naar stakeholders. Het belang achter een vraag telt ook zeker mee. Ze komt met een concreet voorbeeld rondom een dijkversterkingsproject. “Ze wilden parkeerplaatsen boven op de dijk en dan wonen ze zelf onder aan de dijk. Waarom willen ze dat, omdat het in de winter met gladheid lastig is om boven te komen. Dus het heeft te maken met strooibeleid. Er moet niet boven op de dijk een parkeerplaats komen, maar er moet meer rekening worden gehouden met strooien in gladde tijden, zodat die parkeerplaatsen boven op de dijk niet nodig zijn.” 

Naar buiten

Toch is er nog veel te winnen. Ingrid heeft een duidelijke visie. “Wat ik heel graag wil, is dat in bouwprojecten of infrastructurele projecten iedereen naar buiten gaat. Alle disciplines. Er wordt een ontwerp gemaakt, er wordt getekend, maar houdt wel het eindresultaat voor ogen. Je doet een ingreep in een omgeving en dat is meer dan een lijntje op papier of een ambtelijk overleg. Ben je bewust van het eindresultaat waar je naartoe werkt vanaf dag één. Dat realiseren denk ik heel weinig mensen zich of ze zijn er niet mee bezig.”

“Als ik over 8 jaar met mijn shovel in jouw tuin sta, moet ik het hele proces uit kunnen leggen, maar moet ik het ook snappen.” Deel uitmaken van het totale proces en niet alleen van het moment dat je deelgenoot bent dus. Dat proces vangt aan vanaf het startmoment. Van verkenning en tekentafel tot aan uitvoering. Want ook al kent de verkenningsfase grote vaagheden, dat is wel het moment dat je  je moet realiseren dat die shovel acht jaar later komt. Dat je snapt hoe het hele traject in elkaar steekt.

Snuffelstages

Hoe dit vorm te geven, daar heeft ze ook wel ideeën bij. “Tijdens de opleiding moeten alle fases doorlopen worden. En ben je een trainee bij Rijkswaterstaat – opdrachtgevende rol – dan moet je ook stagelopen bij een aannemer. Alleen al om het begrip voor de ander te kweken in plaats van: aannemers willen alleen maar geld verdienen. Die willen hun werk ook goed doen. Alleen als jij met de voeten in de klei hebt gestaan, begrijp je voor welke uitdagingen een aannemer staat en als jij dan een contract schrijft, schrijf je anders, omdat je snapt wat je verlangt van de andere partij.” Het is tijd om bewustwording te creëren van alle facetten binnen het proces. “Als je geroken hebt aan de andere procesdelen, kun je het belang beter boven water krijgen.” Bouw en civiel Nederland aan de snuffelstages dus. Goed voor de samenwerking en een beter resultaat. “Niet meer: wie betaalt bepaalt”, sluit ze af.  

Papieren tijger

En er is nog iets waar ze ernstig naar verlangt. “Laat die papieren tijger los.” Want we zijn doorgeslagen in het aftikken van contracten en het afdekken van risico’s. Gezeur om letters, vindt ze. “Omdat we anders geen controle over het budget denken te hebben.” Nu reageren speciaal ingerichte tenderteams op uitvragen, maar zij voeren het werk niet uit. Dat is best gek, is haar mening. “Door gewoon de dialoog aan te gaan, kunnen we duidelijk maken wat we willen.” Speeddaten werkt volgens haar dan ook beter dan tenderteams. 

 

Discriminerende vinkjes

“Het is een negatieve tendens en past niet meer in deze tijd. Je mag niet discrimineren, maar of jij geschikt bent of niet, wordt nu bepaald door inkoop. Het gaat erom of alle vinkjes goed staan.” Het perfecte recept om de beste kandidaat mis te lopen, want hoe professioneel dit ook lijkt, het is wantrouwen. “We zijn bang voor verkeerde keuzes. Voor een claim. Ik vind het ontzettend jammer.” En de enthousiaste klank in haar stem is dan ook volledig verdwenen als we dit onderwerp aansnijden. “Omdat we niet willen discrimineren, discrimineren we juist. Vinkjes afschaffen biedt verruiming.”  

Sensitieve bouwboer

Gelukkig verandert de wereld iedere dag een beetje en worden de resultaten op ingrepen in een gebied beter. “De bouwer moet ineens ook ontwerpen maken en er zijn steeds meer sensitieve bouwers.” Deze en de toekomstige veranderingen zullen de samenwerking alleen maar ten goede komen, volgens Ingrid. 

 

Op de hoogte blijven van interessante verhalen van professionals? Meld je dan aan bij de community.

Aanmelden community