Urban-Insights: Constructeur

URBAN INSIGHTS
Innovatie
Sierk de Groot
Business Unit Manager Constructies bij Aveco de Bondt
27 juni 2021
Urban Insights richt de spotlights op de arbeidsmarkt voor bouw en civiel. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe schaars zijn bepaalde functies? Wat vinden professionals belangrijk in hun werk? Elke maand analyseren we data rondom een bepaalde functie en spreken we met iemand uit de praktijk. Deze maand staat de Constructeur centraal en gaan we in gesprek over deze data met Sierk de Groot, Unit Manager Constructies bij ingenieursbureau Aveco de Bondt.

Schaarste

Zoals bij de meeste functies nam door COVID-19 in de eerste twee kwartalen van 2020 de schaarste aan constructeurs fors af. Anders gezegd: de vraag naar professionals met dit profiel daalde aanzienlijk. In het vierde kwartaal was een herstel te zien en lag de vraag weer op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van het jaar ervoor. Opvallend is de explosieve ontwikkeling in het eerste kwartaal van 2021: het tekort aan constructeurs is nog groter dan in 2019.

Door de coronacrisis wisselden minder mensen van baan, vanwege onzekerheid over hoe de arbeidsmarkt zich zou ontwikkelen. Op dit moment zien we echter een zeer grote groei in het aantal vacatures. Als constructeur ben je gewild op de arbeidsmarkt en kun je kiezen uit een flink aantal mogelijkheden. Dit kan voor salarissen en tarieven (ZZP) een prijsopdrijvend effect hebben.

Landelijk varieert de schaarste tussen zeer en extreem krap. Voor het middelste deel van Nederland geldt een extreem krap beeld, in sommige andere regio’s zeer krap. Voor veel organisaties is het dus behoorlijk moeilijk om aan een constructeur te komen.

Schaarste samengevoegd

Inhaalslag

Sierk de Groot werkt als Business Unit Manager Constructie bij ingenieursbureau Aveco de Bondt. Hij geeft leiding aan constructeursteams in Holten, Amersfoort en Eindhoven, in totaal zo’n vijftig mensen. Sierk herkent het geschetste beeld van begin vorig jaar. “In maart en april 2020 was er behoedzaamheid. Zoiets als COVID-19 hadden we nog nooit meegemaakt. Gelukkig anders dan in 2008, toen de hele conjunctuur inzakte. We zagen nu al snel dat de wereld van de bouw en civiel gewoon kon doordraaien. De vraag naar constructeurs was dus ook heel snel terug, en maakte zelfs een inhaalslag.”

Ontwikkelingen

Bovendien ziet Sierk twee ontwikkelingen voor de langere termijn die de vraag naar constructeurs opstuwen. De eerste is de huidige grote woningnood. “Of er tot 2030 echt een miljoen huizen nodig zijn, weet ik niet,” zegt hij, “maar er moet in elk geval flink gebouwd worden. Daarnaast vragen ontwikkelingen als verduurzaming, de circulaire economie, houtbouw en andere bouwtechnieken om steeds meer vakmanschap en kennis. En dat blijft voorlopig ook zo.”

Mentaliteitsverandering

Als Business Unit Manager Constructie ervaart Sierk de krapte op de arbeidsmarkt aan den lijve. “Ik heb twee vacatures voor senior constructeurs die al twee jaar openstaan. Het lukt gewoon niet om die in te vullen, ondanks de inzet van meerdere recruitmentbureaus, en dat baart me zorgen. Nog steeds kiezen te weinig mensen voor een technische studie. Ik heb het idee dat er een algehele mentaliteitsverandering nodig is, misschien al vanaf de basisschool. Het zou goed zijn als kinderen daar weer dingen gaan bouwen, en niet alleen maar reflecteren. Een reclamecampagne vanuit de branche of de overheid kan ook helpen. Het werk van ingenieurs blijft tenslotte betekenisvol en betaalt goed.”

Arbeidsdoelen

Ons jaarlijkse onderzoek onder 80.000 werkenden laat zien wat werkenden met verschillende functieprofielen belangrijk vinden in hun werk. Welke overeenkomsten en verschillen zien we tussen Constructeurs en de totale beroepsbevolking? Wat valt op?

Werk-privébalans en ontwikkeling

De constructeur vindt de werk-privébalans belangrijk, belangrijker zelfs dan de gehele beroepsbevolking. Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor leren en ontwikkelen, dat heel hoog scoort in het onderzoek. Een werkgever die rekening houdt met de balans tussen werk en privéleven en veel aandacht heeft voor het ontwikkelen en opleiden van zijn constructeurs heeft duidelijk een streepje voor.

Technisch en creatief presteren

Opvallend is de behoefte aan technisch en creatief presteren. Wellicht voor een rol als constructeur logisch, omdat je in het specifieke vak continue bezig bent met nieuwe ontwerpen en/of oplossingen voor problemen. Echter opvallend is het enorme verschil met de totale beroepsbevolking. Als je als organisatie de mooiste technische en creatieve projecten hebt, heb je wellicht een behoorlijke magneet te pakken voor de doelgroep van constructeur.

Arbeidsdoelen-2

“Eigen verantwoordelijkheid”

Wijst de geconstateerde aandacht voor de werk-privé-balans mogelijk op een disbalans? Sierk herkent dat niet in de dagelijkse praktijk. “Er wordt bij ons in elk geval niet structureel overgewerkt.” Tegelijkertijd beseft hij dat de werkdruk hoog is en veel medewerkers bijzonder gedreven en toegewijd zijn. “Vanwege corona is het gewone patroon doorbroken: meer thuiswerken en minder sociale activiteiten. Mensen kunnen dan ’s avonds gemakkelijk weer even achter de computer kruipen, dat is wel een gevaar. De balans tussen privé en werk is nu nóg meer hun eigen verantwoordelijkheid.”

Doorontwikkelen

Dat leren en kennis opdoen voor constructeurs belangrijk is, verbaast Sierk niet. “Het is een kennisgedreven vak. In de techniek veranderen voortdurend dingen, en ook de projecten veranderen en vragen dus om nieuwe competenties.” Aveco de Bondt faciliteert daarom de ontwikkeling van kennis en vaardigheden via de Aveco de Bondt Academy en in company trainingen. “Mensen die bij ons in dienst zijn weten dat ook. Zo hebben we intern ook Young Bondts, een platform voor verbinding en ontwikkeling van jonge medewerkers. Er zit een hele ontwikkelingssystematiek onder, we hebben structureel aandacht voor doorontwikkeling. Zo lukt het ons om mensen vast te houden.”

Mooie projecten

Net als bij de rest van de Nederlandse beroepsbevolking is werkplezier voor constructeurs heel belangrijk. “In ons geval gaat het dan vooral om mooie projecten,” zegt Sierk, die zijn loopbaan ook zelf als constructeur begon. “Het zijn mensen die vroeger met LEGO hebben gespeeld, daarna gingen ze met fietsen en motoren werken. Een mooi gebouw neerzetten waar mensen echt iets aan hebben, daar heb je als constructeur echt lol aan, en bij sommigen is het ook: hoe complexer, hoe mooier.”

Contractvormen

Geboden aantal uren

Opvallend is het kleine aandeel parttime contracten dat wordt geboden aan de doelgroep constructeur. Hier laten organisaties wellicht een behoorlijke kans liggen om aantrekkelijker voor de constructeur te zijn voor mensen die parttime willen werken. Hiermee kun je mogelijk tegemoetkomen aan het belang dat constructeurs hechten aan een goede balans in werk en privé.

Geboden contracttype

Opvallend is het hoge percentage vaste banen dat wordt geboden. Grote vraag is of je als organisatie nog onderscheidend kunt zijn zonder een vast contract te bieden. Anders vertaald… hoe aantrekkelijk is een organisatie die geen vaste contracten biedt voor de constructeur?

Gevraagde werkervaring

Opvallend is het lage percentage senior constructeur dat wordt gevraagd. Wellicht heeft dit te maken met een nieuwe generatie constructeurs die vertrouwd is met de laatste ontwikkelingen op ontwerpgebied: de high-end ontwerpsoftware en het werken met BIM (building information modelling). Overigens biedt de huidige grote vraag naar medior constructeurs voor de junior wellicht een mooie kans om de stap naar een medior-positie te maken, zeker gezien de schaarste aan constructeurs.

Contractvormen samengevoegd-1

Vast en fulltime 

Constructeurs werken bij Aveco de Bondt bijna allemaal op vaste contracten, vertelt Sierk, en voor zover hij dat kan overzien is dat bij andere bureaus ook zo. Tijdelijke contracten zijn er alleen voor mensen die net van de opleiding komen, en zzp’ers zijn er nauwelijks. Meer mogelijkheden voor parttime-contracten ziet hij als unit manager niet voor zich. Hoewel we ervaren dat parttime werken voor onze projecten niet ideaal is, willen we onze medewerkers wel in de gelegenheid stellen om parttime te werken en een optimale werk-privébalans te vinden. Hoewel het merendeel van onze constructeurs fulltime werkt, zijn er dus ook een aantal collega’s die minder werken.”

Juniors begeleiden

Uit de data blijkt dat werkgevers vooral zoeken naar junior en medior constructeurs. Naar de redenen voor de beperkte vraag naar senior constructeurs moet Sierk gissen. “Misschien worden ze weinig gevraagd, omdat ze duurder zijn of omdat ze er nauwelijks zijn. Ik weet dat er bedrijven zijn die heel veel junior constructeurs een tijdelijk contract geven, puur om de sterkste eruit te kunnen vissen. Een soort survival of the fittest, maar zo werken wij niet. Wij willen mensen juist begeleiden en zich laten ontwikkelen, zodat ze bij ons blijven.”

 

Volgende maand duiken we in de data van de WABO coördinator en reflecteren we hierop met een professional uit het veld. Benieuwd naar deze data en reflectie rondom de functie WABO coördinator? Meld je dan nu aan en blijf op de hoogte!