Urban-Insight: WABO Coördinator

URBAN INSIGHTS
Wet- & regelgeving
Pelle Elzinga
WABO Coördinator bij Gemeente Dalfsen
18 juli 2021
Urban Insights richt de spotlights op de arbeidsmarkt voor bouw en civiel. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe schaars zijn bepaalde functies? Wat vinden professionals belangrijk in hun werk? Elke maand analyseren we data rondom een bepaalde functie en spreken we met iemand uit de praktijk. Deze maand staat de WABO Coördinator centraal en gaan we in gesprek over deze data met Pelle Elzinga, Junior WABO Coördinator bij de gemeente Dalfsen.

Schaarste

Zoals bij de meeste functies nam als gevolg van covid in de eerste twee kwartalen van 2020 de schaarste aan WABO Coördinatoren af. In het vierde kwartaal nam de vraag naar  professionals met dit profiel weer licht toe, om in het eerste kwartaal van dit jaar explosief te groeien. Het resultaat: de schaarste aan WABO coördinatoren is een stuk groter dan in 2020 en zelfs 2019 over dezelfde periode.

Door de coronacrisis wisselden minder mensen van baan, waarschijnlijk omdat onzekerheid over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt maakt dat mensen langer blijven zitten. We zien op dit moment echter een zeer grote groei in het aantal vacatures. Als WABO coördinator ben je gewild op de arbeidsmarkt en kun je kiezen uit een flink aantal vacatures. Dit kan voor zowel salarissen als tarieven (ZZP) een prijsopdrijvend effect hebben.

Landelijk varieert de schaarste tussen zeer en extreem krap. Voor het overgrote deel van Nederland geldt een extreem krap beeld. Organisaties hebben dan ook een behoorlijke uitdaging om aan een WABO Coördinator te komen. Opvallend is wel dat er in sommige arbeidsmarktregio’s minder schaarste is. Opdrachtgevers zouden op zoek kunnen gaan naar geschikte kandidaten in een aanpalende regio. Andersom kan het voor de WABO coördinatoren in deze regio’s interessant zijn om in de aangrenzende regio’s te kijken als ze zich op het gebied van functie en voorwaarden willen verbeteren.

Schaarste samengevoegd-1

“Hard gerekruteerd”

Pelle Elzinga werkt sinds een paar maanden als WABO Vergunningverlener ( = junior WABO Coördinator) bij de gemeente Dalfsen. Voor hem is het beeld dat het onderzoek schetst zeer herkenbaar. Om zich heen merkt hij hoeveel vraag er is naar WABO Coördinatoren. “Er wordt de afgelopen twee, tweeënhalf jaar hard gerekruteerd door wervings- en selectiebureaus”, zegt hij. “Zowel bij mij als bij anderen die ik ken. En dat gaat nog steeds door. Je merkt dat werkgevers elkaar proberen te beconcurreren met salarissen en ook dat ze hun eigen personeel actief vragen om te helpen met werven.” 

Schommelingen

Pelle heeft de schommelingen in de arbeidsmarkt van de laatste jaren van nabij ondervonden. In 2015 had hij een diploma Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Saxion op zak, maar zonder ervaring bleek het moeilijk om aan een baan te komen. Hij werkte daarom enkele jaren bij de afdeling Customer Relations van IKEA Zwolle voordat hij kansen zag om in zijn ‘eigen’ werkveld aan de slag te gaan. Vanwege zijn nog beperkte ervaring in planologie koos Pelle voor detachering via Yacht. “Het voordeel daarvan is dat je dan de zekerheid hebt dat er actief naar passende detacheringsplekken wordt gezocht.”

Verbouwingen

Gevraagd naar de oorzaken van de huidige krapte denkt Pelle dat het deels komt doordat de afgelopen jaren bij gemeentes veel oudere medewerkers in hoog tempo met pensioen zijn gegaan. “Ook is er op dit moment heel veel werk door verbouwingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die gingen thuiswerken door corona of om mensen uit het Westen die hier in Overijssel een huis kopen.”

Arbeidsdoelen

Sociale aspecten en kennis opdoen

Voor anderen klaar staan, plezier in het werk en sociale contacten hebben – deze sociale aspecten zijn voor de WABO Coördinator belangrijk, net als bij de gehele beroepsbevolking. Kennis opdoen staat zelfs nog iets hoger op het verlanglijstje. Beroepsmatige ontwikkelen en scholing zijn voor organisaties dus goede aangrijpingspunten om WABO Coördinatoren aan te trekken en/of te behouden.

Maatschappelijke relevantie

Het leveren van een maatschappelijke bijdrage zien WABO Coördinatoren als een zeer belangrijk aspect van hun werk. Organisaties doen er goed aan zichzelf de vraag te stellen wat de maatschappelijke bijdrage binnen deze functie zou kunnen zijn en/of hoe die kan worden vormgegeven.

Arbeidsdoelen-png

Starten in coronatijd

In zijn vorige functie bij IKEA had Pelle vaak te maken met wisseldiensten. Als jonge vader botsten werk en privé daardoor regelmatig. In zijn nieuwe functie in Dalfsen is er meer flexibiliteit, al is de werkdruk hoog. “Er ligt veel werk, en door corona werk je veel thuis,” zegt hij. “Daardoor kom je soms in tweestrijd, je moet dus zelf de balans in het oog houden.” Over starten in coronatijd: “Dat is niet ideaal. Je hebt minder informeel contact met collega’s, bij de koffieautomaat en de wandelgangen. Gelukkig worden de noden van ons starters ook door de organisatie herkend. Bovendien moet ik als vergunningverlener soms op locatie een situatie bekijken, dan ben ik er even uit.”

Parate kennis

Hoe belangrijk kennis opdoen voor WABO Coördinatoren is, merkt Pelle van nabij. Zelf gaat hij binnenkort starten met de ABW1-opleiding, waarmee hij breder inzetbaar wordt. In het veld worden diverse bijscholingscursussen gegeven, onder meer op het gebied van brandpreventie. “Daarna ga ik mogelijk verder met gespecialiseerde cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van bouwkunde of stedenbouw. Het is in dit werk handig om je parate kennis te vergroten.”

Veranderde rol

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 verwacht Pelle dat de rol van de WABO Coördinator of Vergunningverlener zal veranderen. “Je wordt dan nog meer aan het begin betrokken. Het wordt dan meer meedenken dan toetsen. Dat vind ik interessant. Als gemeente moeten we alle belangen blijven afwegen, maar ik verwacht dat procedures in het algemeen sneller en soepeler zullen gaan.”

“Je gaat niet voor niets bij de gemeente werken”

Bijdragen aan mooie leefomgeving

Voor Pelle spreekt het bijna voor zich dat het arbeidsdoel ‘maatschappelijke bijdrage’ hoog scoort bij WABO Coördinatoren. “Je gaat niet voor niets bij de gemeente werken. Je zet je in voor een mooie leefomgeving voor iedereen, en dat dat op een rechtvaardige manier gebeurt.” Vanuit diezelfde motivatie is hij ook reservist bij het leger geweest. “Ik wil een actieve bijdrage leveren aan de samenleving, in het geval van Defensie was dit aan vrede en veiligheid van ons land.”

Contractvormen

Geboden aantal uren

Opvallend is het grote aandeel parttime-contracten dat wordt geboden. Het aandeel contracten lager dan 24 uur per week is echter nog beperkt. Organisaties zouden kunnen inspelen op de aanwezige behoefte aan een goede werk-privé-balans door dit type contracten aan te bieden. Zo kunnen ze in deze krappe arbeidsmarkt beschikbare coördinatoren mogelijk toch naar zich toe trekken.

Contractvormen

Opvallend is het hoge percentage tijdelijke contracten dat wordt geboden voor de WABO Coördinator. Het is de vraag of je als organisatie nog aantrekkelijk genoeg bent als je geen vaste contracten biedt. Bedenk ook dat je als organisatie met vaste contracten op dit moment tegelijkertijd nog tot op zekere hoogte onderscheidend bent.

Gevraagde werkervaring

Te zien is een mooie mix in de vraag naar verschillende ervaringen op junior, medior en senior niveau. Aangezien er relatief veel juniors worden gezocht, biedt de functie van WABO Coördinator voor afgestudeerden een mooie start van hun carrière binnen het fysieke domein.

Contractvormen samengevoegd-2

Flexibele werktijden

Ruim een derde van de WABO Coördinatoren werkt parttime, tussen de 16 en 32 uur. Pelle heeft een contract voor 32 uur, maar zou wel iets meer willen werken. “Op dit moment zou 36 uur ideaal zijn. Overigens biedt mijn werkgever veel ruimte om de werktijden flexibel in te vullen, dat is prettig.”

Niet leunen op tijdelijk

Voor Pelle is een vaste baan het ideaal. “Ik hou van zekerheid, en nu ik een gezin heb helemaal.” Ook als het gaat om de samenstelling van het team benadrukt hij het belang van vaste contracten, in elk geval voor een deel. “Ik denk dat je niet moet leunen op tijdelijke krachten, je moet ook historie opbouwen in de gemeente, de situaties kennen. Daarvoor heb je vaste mensen nodig.”

Volgende maand duiken we in de data van de Werkvoorbereider en reflecteren we hierop met een professional uit het veld. Benieuwd naar deze data en reflectie rondom de functie Werkvoorbereider? Meld je dan nu aan en blijf op de hoogte!