Tijd dringt voor veel woningzoekenden

BLOG
Ruimtelijke ontwikkeling
Rick Sluijter
Pre-masterstudent Architectuur TU Eindhoven
19 januari 2022

Een snelle en praktische bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Dat stond student Rick Sluijter voor ogen bij zijn ontwerp van twee woonunits voor studenten en starters in voormalige kantoorpanden. “Een veelbelovende oplossing met voordelen voor verschillende partijen.”

Gebouwen fascineren Rick Sluijter al van jongs af aan. Als kind tekende hij ze, als zestienjarige bezocht hij op vakantie kathedralen en andere grote bouwwerken in Europese steden. Daarna verdiepte hij zich in de ideeën achter modernere gebouwen als het Centre Pompidou in Parijs. Nu, na het afronden van zijn HBO-studie Bouwkunde aan Avans Hogeschool, volgt hij de pre-master Architectuur aan de TU Eindhoven. “Ik hou ervan om technische en creatieve oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken,” zegt hij. “Bijvoorbeeld de huidige woningnood.”

Eerder dit jaar studeerde hij samen met een medestudent af met een toegepast onderzoek naar het transformeren van kantoorpanden naar woonruimtes. De focus lag op Nijmegen, een stad als vele andere met een aanzienlijk aantal leegstaande kantoren en veel studenten en starters op zoek naar een passende huurwoning. “Die twee factoren bieden kansen, zeker omdat dat mensen steeds meer gaan thuiswerken. Er komt in bestaande kantoren meer ruimte vrij.”

Hoge verdiepingen

De casus van het afstudeerproject was een kantoorpand uit 1970 dat al acht jaar leeg stond, vertelt Rick. “Daarvoor hebben we twee typen huurunits ontworpen: een van 16 m2 voor studenten en een voor starters van 30 m2, beide compleet met kleine keuken, toilet en badkamer. Het oppervlakte hebben we vrij klein kunnen houden omdat kantoorverdiepingen hoger zijn dan gewone woningen. Zo ontstond de mogelijkheid om een slaapplek verhoogd te plaatsen en leidingen onder een verhoogde vloer door te voeren.”

Duurzaam en flexibel

Het concept levert niet alleen een bijdrage aan de oplossing van de woningnood, stelt Rick, maar is ook duurzaam, flexibel en financieel interessant. Duurzaam ten eerste omdat sloop en nieuwbouw wordt vermeden en er dus ook veel CO2-uitstoot en verspilling. En omdat de units volledig zijn opgebouwd uit bio-based materialen. Flexibel omdat de appartementen bestaan uit prefab elementen die de standaard maatvoering in kantoren volgen en bovendien modulair zijn - dus gemakkelijk te demonteren, verplaatsen en opnieuw te assembleren op een andere plek wanneer dat nodig of nuttig is.

Financiën

Het financiële voordeel voor de vastgoedeigenaar bestaat uit de extra huurinkomsten ten opzichte van de situatie van leegstand. “Doordat de appartementen relatief weinig vloeroppervlakte innemen, passen er per verdieping veel in. Bovendien is deze doelgroep als huurder niet heel veeleisend,” stelt Rick. 

Snelheid

Maar het belangrijkste voordeel van het concept is in zijn ogen de realisatiesnelheid. “De prefab units zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen plaatsen. Hoewel we het niet hebben kunnen onderzoek kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat het een stuk gaat dan de bouw van nieuwe woningen. Zeker met alle vertraging die daarbij komt vanwege problemen als PFAS en stikstof. Snelheid is heel belangrijk bij het oplossen van het woningtekort. De tijd dringt voor veel woningzoekenden.”

Ontmoeting en interactie

Er is nog een ander gunstig effect van deze aanpak, bedenkt Rick: ruimte voor ontmoeting en interactie tussen werknemers en bewoners wanneer alleen een deel van een pand wordt getransformeerd. “Normaal is zo’n business park overdag heel eenvormig qua samenstelling, en na zes uur is het er verlaten. Wanneer er jonge mensen in de kantoren wonen, wordt het gebouw levendiger en ontstaan er plekken voor ontmoeting en interactie.”

Marktkansen

Vanwege de beperkte scope van een afstudeeropdracht hadden Rick en zijn afstudeerpartner geen gelegenheid om de kansen van het concept in de markt te onderzoeken. Rick: “Architectenbureau Venhoeven CS, ons afstudeerbedrijf, vond het concept veelbelovend. Ze zagen de potentiële bijdrage aan het oplossen van de woningnood, en ook de voordelen voor vastgoedeigenaren, gemeentes en zakelijke huurders. Ik hoop dat anderen de business case verder gaan onderzoeken.” Met een lachje: “Ook voor mezelf. Ik woon nu nog heel goed bij mijn ouders in Nuland, maar het zou fijn zijn als ik straks tijdens mijn master in Eindhoven mijn eigen plek heb.”