Terugblik op event Schiphol en Sweco; 'complexiteit van projecten en het gebruik van BIM binnen de bouwwereld'

BLOG
Projectmanagement
Innovatie
Jan Putting
Business Development Manager bij Urban-Innovators
18 november 2019

Op dinsdag 5 november 2019 stond het event 'complexiteit van projecten en het gebruik van BIM binnen de bouwwereld' op de agenda. Ard Kistemaker, Directeur Yacht Engineering, trapte de avond af met een kort betoog over het belang van kennisdeling en een leven lang leren. Je continu aanpassen aan een veranderende omgeving door scholing, maar vooral ook door het leren van ervaringen van anderen. De community Urban-Innovators vindt hierin dan ook haar oorsprong, een community voor het delen van kennis en ervaring binnen de bouw en infra.

Nieuwe terminal Schiphol

Project Director Schiphol Gerard Geurtjens opende zijn presentatie met een uiteenzetting van het mega-project op Schiphol. De bouw van een compleet nieuwe terminal met een nieuwe pier en daarbij het bouwrijp maken van een uiterst complexe 24/7 luchthaven in volle operatie. Operators en passagiers mogen hier vooral geen hinder van ondervinden en dat is een forse uitdaging. Zo is er een groot projectteam met een enorm speelveld van belanghebbenden. Ook vormt het verleggen van complete toegangswegen en de enorme hoeveelheid aan kabels en leidingen een deel van de uitdaging. En dan moet het bouwen nog beginnen.

De nieuwe terminal wordt state-of-the-art met een prachtig eenvoudig Dutch design ontwerp. 

Sensitiviteit en leiderschap

Het projectteam heeft een internationaal karakter met o.a. project managers en specialisten met ervaring in het bouwen van nieuwe luchthavens of terminals. Op de vraag waarom niet DBFMO uitbesteden; er bestaan voor zover bekend, geen partijen met ervaring in het ontwerpen, bouwen en opereren van een luchthaven. Tevens is het ontwerpen en bouwen in een bestaande omgeving een grote uitdaging, o.a. omdat bouwtekeningen van aanwezige bouw en infra vaak ontbreekt of verouderd is. Naast de diverse projectondersteunende middelen, benadrukte Gerard vooral het belang van elkaar begrijpen, vragen stellen en oplossen. In gesprek gaan met elkaar en het op één lijn brengen van belanghebbenden. Kortom: met elkaar samenwerken; "Een boze stakeholder is iemand die betrokken is". Communicatieve vaardigheden, sensitiviteit en leiderschap blijven hiermee uiterst belangrijke competenties voor de projectmanager van nu en de toekomst.

Digitalisering en BIM

Ronnie Lauxen, adviseur BIM bij Sweco, nam ons mee in de steeds meer digitale wereld van de bouw en wat de voordelen zijn van Building Information Modelling. Zijn stellingen lokten het publiek uit de tent en de discussie kwam hiermee op gang. Is de Nederlandse bouwsector nu low of high tech? Voorkomt risico gestuurd informatiemanagement faalkosten? 

De uiteindelijke conclusie van Ronnie was tevens dat digitalisering een wezenlijke bijdrage levert aan het beter samenwerken tussen bedrijven en afdelingen over grenzen heen. Het was hiermee dan ook duidelijk dat digitalisering bijdraagt aan een beter resultaat.

Projecten in de bouwwereld, het blijft mensenwerk!