Soft skills voor meer resultaat in de mobiliteitstransitie

BLOG
Duurzaamheid
Innovatie
Liesbeth Huwae
Teammanager Mobiliteit cluster Stadsontwikkeling bij Gemeente Rotterdam
28 januari 2022

Een jaar geleden maakte Liesbeth Huwae bij de gemeente Rotterdam de overstap van het sociale naar het fysieke domein. Als teammanager Mobiliteit staat ze met haar team aan de lat om de mobiliteitstransitie in ‘haar’ stad vorm te geven. Ze merkt dagelijks hoe goed de kennis en kunde uit de twee werkgebieden elkaar aanvullen.

Mobiliteit speelt op meerdere vlakken een rol in werk en leven van Liesbeth Huwae. Inhoudelijk houdt de teammanager zich bezig met de transitie naar duurzame mobiliteit in Rotterdam. In haar eigen loopbaan klom ze via VMBO en MBO en functies als hulpverlener uiteindelijk naar leidinggevende posities in de gemeentelijke organisatie. Vorig jaar maakte ze de overstap van het sociale naar het fysieke domein. “Een inhoudelijke switch die interessante voordelen biedt,” zegt ze. 

Het proces

Wat die voordelen van zo’n overstap zijn? “Allereerst: aandacht voor het proces,” zegt Liesbeth. “Doordat je in het begin nog weinig van je onderwerp weet, gaat je aandacht automatisch naar het proces. Hoe bepalen we onze prioriteiten in de mobiliteitstransitie? Welke kennisbronnen gebruiken we? Met wie praten we in welke fase? Dat soort vragen. Ik ben ervan overtuigd dat een frisse blik helpt om processen te optimaliseren.” 

Data

Een van de methodes die Liesbeth meenam uit haar vorige werkterrein was het gebruik van data over de wijksamenstelling: leeftijdsopbouw, opleidingsniveau, gezinssamenstelling, gezondheid, inkomen, culturele achtergrond. “Die gegevens hebben we. In het sociale domein vormen ze een standaard bouwsteen in de aanpak. In de mobiliteitstransitie nog niet, terwijl kennis van de doelgroep kan helpen bij de strategiebepaling.”

Soft Skills

Tussen 2007 en 2014 ontwikkelde Liesbeth als hulpverlener in de Rotterdamse wijken haar soft skills. Ze werkte onder meer met mensen met problemen op het gebied van armoede, schulden, relaties, opvoeding en verslaving. “Als hulpverlener ben je zelf je instrument,” vertelt ze. “Jouw interventies moeten het verschil maken, je hebt geen andere middelen. Je leert bijvoorbeeld gesprekstechnieken om met weerstand om te gaan. Dat is ook nuttig in de mobiliteitstransitie.”

Gedragsdeskundigen

Het zijn uiteindelijk de inwoners die door hun gedrag bepalen hoe snel de transitie gaat en of die slaagt, daar is Liesbeth van overtuigd. “OV of eigen vervoer, de fiets of de auto, deelscooter of eigen scooter, elektrisch of benzine, dat zijn keuzes die de Rotterdammers zelf maken. Het is aan ons om hen zoveel mogelijk mee te krijgen in de transitie. Daarvoor hebben we niet alleen verkeerskundigen, ontwerpers en gebiedsadviseurs nodig. In projecten draaien dan ook steeds vaker gedragsdeskundigen mee.”

Vooroplopen

Het verhaal is bekend: na de oorlog kreeg de auto in Rotterdam maximale ruimte. Daarom ervaart de stad nu grote uitdagingen met luchtkwaliteit, bereikbaarheid en veilige straten. Liesbeth: “Dit vertrekpunt biedt ons de kansen om het anders te doen en soms zelfs voorop te lopen. Niet lullen maar poetsen, zoals hier vaak wordt gezegd. Niet voor niets won Rotterdam dit jaar zowel de Autodeel Award als de Loop Award.

Kwetsbaarheid

In haar werk wordt Liesbeth onder meer geïnspireerd door het gedachtengoed van zorgbestuurder en hoogleraar Gabriël Anthonio, schrijver van boeken als Het Zwitsers Zakmes van de Leider. Liesbeth: “Een van zijn centrale begrippen is de verhouding tussen je authentieke zelf en je gepresenteerde zelf. Simpel gezegd: optimaal leiderschap ontstaat als die twee dingen met elkaar samenvallen. Het betekent dat je ook je kwetsbaarheid moet kunnen tonen, bijvoorbeeld laten zien als je ergens geen antwoord op hebt.”

Gezamenlijkheid

Gezamenlijkheid en samenwerking zijn in Liesbeths ogen belangrijke pijlers om doelen te halen. “Zo was ik als wijkteamleider binnen het sociaal domein koploper in de samenwerking met onze collega’s van Werk en Inkomen. Werkend vanuit onze gemene deler: de ontwikkeling van mensen. We moeten nog meer over de schotten kijken om van elkaar te leren. En samen successen vieren. De energie die hierbij vrijkomt kun je gebruiken om complexe vraagstukken zoals de mobiliteitstransitie een stap verder te brengen.”

Leiderschap

Het zou goed zijn als dit soort leiderschap ook in de mobiliteitstransitie te vinden is, stelt Liesbeth. “De transitie is een grote zoektocht die we samen met de burgers moeten doen. Ook in dat proces is gezamenlijkheid dus belangrijk en moeten we eerlijk zijn. Ook aan de Rotterdammer moeten we soms laten zien: we weten niet alles.”