Projectmanagement neemt een vlucht

BLOG
Projectmanagement
Innovatie
Michiel van Goor
Projectmanager bij Schiphol Group
27 september 2019
Martijn Hoogenboezem
Projectmanager bij Schiphol Group
27 september 2019

Schiphol zonder incheckbalies en koffers die bij jou thuis alvast worden opgehaald. Is dat de toekomst van Schiphol? Volgens Martijn Hoogenboezem, manager projecten en Michiel van Goor, projectenmanager bij Royal Schiphol Group, kunnen we dit op termijn verwachten. Baksteen en digitalisering werken steeds intensiever samen in de optimalisatie van deze mainport. 

Maatschappelijk relevant

Martijn en Michiel hebben de theorie van het bouwen aan de TU Delft geleerd. Martijn wilde na deze studie met zijn poten in de klei gaan staan en solliciteerde bij een aannemer. Al snel bleek de praktijk anders dan de theorie en waren kleine details bepalend. Maar dat is dan ook meteen waar Martijn minder gecharmeerd van is, de kleine details. Hij besluit zijn horizon te verbreden en checkt in bij Schiphol dat op dat moment een uitbreiding plant. 

Schiphol blijft boeiend, zegt Martijn: “Het snijvlak van bedrijfsprocessen vertalen naar fysieke resultaten en dat proces managen.” En ook Michiel blijft gefascineerd door de luchthaven die continu in beweging is. “Enerzijds door de diverse processen – zoveel processen vind je eigenlijk nergens –, maar ook omdat het maatschappelijk relevant is. Schiphol doet wat met mensen en ook met mij.” Michiel is zich dan ook erg bewust van de klantbeleving. 

Terminal

Martijn: “Dan loop je in die terminal en dan denk je: hier ben ik bij betrokken geweest en hier. Overal zit een verhaal achter.” Het mooiste verhaal voor Martijn vindt hij die keer dat de Hollandse nuchterheid beter uit bleek te werken dan een wereldwijd uitgeschreven prijsvraag. Het grondgeluid bij de Polderbaan vormde een probleem. Martijn: “Om het geluid te reduceren, kwamen we met een behoorlijk innovatieve oplossing. Door heuveltjes aan te brengen in het landschap, worden de geluidsgolven nu afgebroken en verspreid.”   

Innovatie

Gericht op de oplossing van een probleem staat Schiphol open voor innovatie. Michiel: “Bij een probleem wordt alles uit de kast getrokken.” Het probleem rondom de slechte bagage-performance is opgelost met een ingenieus plan. Er is nu een bagagerobot die een bagagetrolley kan laden. Michiel: “Onder de grond is een bagagefabriek van maar liefst elf voetbalvelden groot.” Maar de projectmanagers worden ook wel tot innovatieve oplossingen gedreven. Oplossen met meer ruimte kan niet meer, door deze restrictie zullen er slimmere oplossingen gevonden moeten worden. 

Security service

De procesgedachten rondom bagageafhandeling zijn ook ingezet voor het securityproces. Mensen zijn weliswaar geen koffers, maar voor de procesgedachten maakt dat niet altijd uit. En de securitylanes van Schiphol zijn echte award-winnaars gebleken. Martijn vertelt dat hij kijkt naar het complete plaatje. Past de machine in de ruimte, hoe gaat het met de logistieke stromen en de personeelsroutes, maar ook aan de look-and-feel wordt gedacht. Michiel: “Naast strengheid is er ook service.” Dus zero tolerance, maar dan in een prettige omgeving. 

Risico-appetite

Martijn: “Als projectmanager moet je de problemen kunnen doorgronden, snappen en richting geven. Vroeger zag je mensen die alles konden en een hoog oplossend vermogen hadden.” Michiel: “Maar die houding van: laat mij maar, ik los dit wel even op, dat kan niet meer.” Volgens Martijn moet er nu steeds meer verantwoording worden afgelegd en is de risico-appetite minder hoog. “Ik denk dat het een maatschappelijke ontwikkeling is. Je ziet het eigenlijk overal. Het is ook logisch gezien de steeds grotere afbreukrisico’s en consequenties die daaraan vastzitten.” 

Michiel vult aan: “Alles wat je achteraf kunt verklaren, kun je helaas niet vooraf voorspellen. Maar veel mensen leven met het paradigma dat we alles wat we achteraf kunnen verklaren, vooraf hadden kunnen voorspellen. Maar het verschil is natuurlijk: achteraf kun je dat hele pad volgen dat tot die gebeurtenis heeft geleid en vooraf is er een oneindig aantal paden.” Michiel: “We moeten dus in gesprek blijven met elkaar, leren van de ervaringen die we opdoen en goed kijken naar wat we kunnen voorzien en onderzoeken waar onze blinde vlekken zitten.” 

Projectbeheersing

Wat er vroeger minder was en nu sterk in opkomst is, is projectbeheersing middels een team van ondersteunende specialisten, ook wel Projectmanagement-ondersteuning (PMO). Met onder andere planners, contract-, change-, issue- en risicomanagers is er een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Deze ontwikkeling brengt veel nieuwe inzichten en sturingsinformatie en een enorme professionalisering in het vakgebied. 

Optimaliseren

Op dit moment wordt iedere cm² van de luchthaven benut of geoptimaliseerd. Daarmee wordt het vraagstuk opgeworpen: doen we er nog wel verstandig aan te optimaliseren? Er kan nog wel wat, maar het prijskaartje wordt hoger. De airline-industrie is nog behoorlijk conservatief, geeft Michiel aan, maar met behulp van digitalisering kunnen de processen nog anders gaan lopen. “Voor ons is er dan nog wel werk te verrichten, denk alleen maar aan hoe je je door een terminal begeeft”, zegt Martijn. Hij vertelt dat je in de toekomst je koffers kunt afgeven op de parkeerplaats of thuis al kunt laten ophalen. “Niet meer wachten bij de incheck, maar in één keer door.” Michiel: “Zijn bakstenen de oplossing of kan het ook anders? Want bakstenen zijn inflexibel.” Een gevolg hiervan is dan wel dat ze eigen werk weer af mogen breken, maar die voortuitgang doet de beide heren geen pijn.

Meer weten over projecten binnen Schiphol?

Op 5 november host Yacht een event over de complexiteit van grote projecten en digitalisatie bij Schiphol.