Pas de ontwikkeling van de natuur toe op je ontwerpen

BLOG
Projectmanagement
Beleid & advies
Ruimtelijke ontwikkeling
Anouk-Anne Langeveld
Stedenbouwkundig- en landschapsontwerper bij Yacht
05 april 2019

De techniek vraagt om meer vrouwen, zegt ze beslist. Maar dat is slechts een klein onderdeel van de reeks aan vernieuwingen waar de techniek aan toe is, volgens Anouk-Anne Langeveld. Als landschapsontwerper/stedenbouwkundige houdt ze er een duidelijke visie op na en vindt ze het hoog tijd voor verandering.

Getogen in een groene omgeving en met een grote liefde voor de natuur, rolt de technisch-creatieve Anouk-Anne de wereld van de landschapsarchitectuur in. De laatste jaren heeft ze zich daarnaast meer en meer ontwikkeld als stedenbouwkundige.

Eigen visie

“Er wordt gedacht dat landschapsontwerpers alles weten over bloemetjes en plantjes”, zegt Anouk-Anne. Maar het draait volgens haar om zoveel meer. “Bij iedere boom die je plant, moet je bedenken wat dat doet met de ruimte en de kwaliteit van de leefomgeving.” Haar vak omschrijft ze als volgt: “Het gaat om het volledige plaatje. Beeld en verhaal moeten met elkaar verbonden zijn.”  Als ze haar visie uit de doeken doet, klinkt ze bevlogen. “Vanaf het beginstadium moeten architectuur, stedenbouw, landschap en techniek hand in hand gaan. Door daadwerkelijk integraal samen te werken, creëer je bewustwording van de totale opgave.”

Werkervaring

Door haar brede werkervaring heeft Anouk-Anne de nodige verschillen ontdekt in de aanpak van gebiedsopgaven, zowel inhoudelijk als procesmatig. Anders dan bij een advies- of zelfstandig architectenbureau, is het werk binnen een gemeentelijke organisatie meer begeleidend en regisserend dan uitvoerend. Anouk-Anne: “Je begeleidt het volledige traject om het plan realiseerbaar te maken en dat maakt het vak ook zo interessant, bijzonder en uitdagend. Je draagt als ontwerper bij aan het verbeteren van de leefomgeving.” Dat betekent volgens haar ook dat de traditionele ontwerper een andere rol aanneemt. “Een ontwerper moet veel sterker zijn in het communicatietraject en in het regisseren van het planproces.” Langzaamaan ziet Anouk-Anne verandering in de aanpak van het proces. Onder andere door het er steeds meer bij betrekken van stakeholders en burgers. Een goede ontwikkeling vindt ze, die geholpen wordt door de nieuwe omgevingswet die daarop aanstuurt.

Projectmanagement

Als het gaat om projectmanagement is een transparante werkhouding van belang, legt ze uit. “Ga als team de opdracht aan en betrek er partijen bij die waardevol kunnen zijn voor het proces. Kijk waar kracht en expertise samenkomen voor gebiedsgerichte opgaven.” Met een open houding de dialoog aangaan, is haar persoonlijke kracht. Ze wordt geprezen om haar doorzettingsvermogen en omdat ze op alle niveaus kan meepraten. Ze begrijpt of wil begrijpen waar het over gaat en dat maakt dat ze snel resultaat ziet. “Ik ben goed in verbinden en kan snel schakelen”. Toch valt er nog van alles te leren en dat maakt het vak ook zo interessant voor Anouk-Anne. 

Vrouwen in de techniek

Vrouwen in de techniek, het zijn er niet veel. De technische wereld wordt op dit moment gedomineerd door mannen. En-passant komt Anouk-Anne op de proppen met een mogelijke verklaring voor het lage aantal vrouwen in deze branche. “Het overheersende beeld is het hoge technische gehalte”, toch is dat volgens Anouk-Anne maar een klein onderdeel van het gehele proces. Er komt inhoudelijk veel meer bij kijken. Bovendien zegt ze: “Waar dames nog wel kunnen schikken, inleven en gebruik kunnen maken van het empathisch vermogen, ligt dit voor de man vaak net even iets anders”.  

Toekomstbestendig werken

Naast meer vrouwen vindt Anouk-Anne het ook tijd voor ontwerpers met een open visie, en de bereidheid om integraal samen te werken. “Als bodem-, milieu- en wateropgaven samenkomen, zorgt dat voor anders denken en anders ontwerpen. Het moet niet alleen functioneel zijn, maar ook duurzaam en toekomstbestendig. Houd rekening met de grilligheid van de natuur door het veranderende klimaat en ga daarmee de uitdaging aan binnen gebiedsopgaven. Durf te experimenteren, toon lef, maak fouten en leer daarvan.” Ondanks belemmeringen zoals tijd en geld wil Anouk-Anne haar visie overeind houden. Daarom bijt zij zich hierin vast en maakt ze dit tot een van haar aandachtspunten tijdens haar afstudeeropdracht aan de MUAD (Master of Urban and Area Development) aan de Hogeschool Utrecht.