Onze standaard manier van werken staat innovatie in de weg

BLOG
Projectmanagement
Innovatie
Wet- & regelgeving
Remco Viersma
Projectleider gebiedsontwikkeling Zuidas
07 januari 2019

Remco Viersma heeft al dertig jaar ervaring met onze openbare ruimte en ziet weinig verandering in de manier van werken. Wel is de verantwoordelijkheid rondom aanbestedingen overgedragen. “Aanbestedingen worden nu geschreven en gelezen door juristen. In het verleden gingen de aannemers voor een interessant project, nu laten ze het contract eerst door de juridische afdeling toetsen.”

Deelgebied Vivaldi

Als projectleider bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam houdt Remco zich onder andere bezig met het deelgebied Vivaldi in de Zuidas. De Brexit brengt het bedrijf EMA naar Amsterdam en dit zorgt voor extra Europese regelgeving rondom de planvorming. De beveiliging van het pand moet namelijk voldoen aan de strenge Europese eisen. De bouw wordt een uitdaging. In de eerste plaats voor de aannemer, maar in de tweede plaats voor Remco en zijn team. Er moet veel worden aangelegd in een kort tijdsbestek. Denk maar aan het riool, de watertoevoer of een doorgaande weg. Maar Remco zelf is inmiddels wel wat gewend.

Ik heb nog nooit een plan gemaakt dat van begin tot eind hetzelfde is gebleven. Een plan maak je op maat.

Koemarkt in Purmerend

“Door Nederland rijden en dan kunnen zeggen: ‘Dat heb ik gemaakt’, is leuk”, zegt Remco. Hij is trots op de Lammermarkt in Leiden en op de Koemarkt in Purmerend. In Leiden had hij te maken met een enorme tijdsdruk en een stressvol proces. Het plein zelf is prachtig geworden. In Purmerend is het plein letterlijk van alle inwoners. Iedereen mocht meedenken en meebeslissen. De gemeente heeft er alles aan gedaan om de bewoners bij deze besluitvorming te betrekken en is daarin geslaagd. “Dat geeft echt een enorme kick. En die kick, die euforie aan de eindstreep weegt op tegen de stressvolle momenten.”

Alles blijft hetzelfde

Remco vraagt weleens aan collega’s wat er volgens hen veranderd is in de wereld om hen heen, gedurende de afgelopen tien, twintig of zelfs dertig jaar. “Ze geven grote veranderingen aan. Maar als ik dan vraag: ‘Wat is er veranderd in je werk?’, is het antwoord: de computer. In de tussentijd leggen we het riool nog steeds hetzelfde aan als twintig jaar geleden en maken we gebruik van dezelfde stenen. Het kan toch niet zo zijn dat onze innovatie honderden jaren geleden al gestopt is? Toen werden er namelijk ook al stenen op de weg gelegd.” Volgens Remco moet verandering al vroeg in de keten beginnen. Bij de ontwerpers. “Zij kiezen voor eenzelfde aanblik en voor het beheer en behoud ook voor dezelfde producten. Aannemers kunnen ons een heleboel leren, zij werken ook voor andere partijen. Toch wordt er niet met de aannemers gesproken, ergens kleeft de bouwfraude nog. Maar kijk eens naar de opkomst van kunststoffen, de 3D printer. Waarom moet alles van beton? We doen alles nog hetzelfde. Niemand wordt uitgedaagd. Onze standaardmethoden staan innovatie in de weg.”

Raamcontracten

De gemeente Amsterdam werkt steeds meer met raamcontracten. Dit gaat om losse posten waarbij niet gesproken wordt over hoeveelheden. Een makkelijke manier om een passende aannemer te vinden. Remco: “Naar mijn idee een gevolg van de ambtscultuur, geleid door wet- en regelgeving. Juristen zijn nu verantwoordelijk voor de inkoop en de aanbestedingen. Dit gebeurt dus niet meer door de vakafdeling. Je merkt dat er wrijving is tussen deze partijen omdat ze niet hetzelfde doel nastreven. Juristen zijn vooral bezig met wat fout kan gaan omdat dat ooit ergens gebeurd is.

Techneuten denken in oplossingen.

Als er iets fout is gegaan, dan gaan we dat nu dus voorkomen.” Remco vindt het jammer dat hij zich niet meer bezighoudt met aanbestedingen, maar dat dit werk is overgenomen door klassieke juristen. “Deze nieuwe manier van werken, kost meer tijd en is ook minder flexibel. Het is lastig om nieuwe manieren van samenwerking te vinden. Je kunt ook geen toezeggingen doen. Waar je eerder de wijk inging om samen met bewoners afspraken te maken, kun je nu geen garanties meer geven. En communicatie met de aannemer wordt ook niet toegejuicht. Alle communicatie moet via de afdeling communicatie.”

IPIM

Samen met anderen binnen het ingenieursbureau, is Remco druk bezig met IPIM. Oftewel: Integraal Project Informatie Management. Hier valt de uitrol van het hele project onder. Denk ook aan system engineering en systeem gerichte contractbeheersing. IPIM gaat dus verder dan de IPM rollen. Het is inmiddels een enorm systeem. Vanaf de initiatiefase tot aan de overdracht met milestones en beslismomenten. Zelfs ieders verantwoordelijkheid wordt benoemd. Want wanneer is wie nu verantwoordelijk? Het mooie is dat dit werkproces modulair is. Op deze manier is het toepasbaar bij kleine projecten maar ook bij projecten van meerdere miljoenen. “Dit proces wordt nu langzaam uitgerold en gezamenlijk gaan we de puntjes op de i zetten.”

Tip aan techneuten

Remco heeft nog een tip voor de techneuten van vandaag: “Verruim je blikveld. Kijk niet alleen naar wat je kent, maar leer ook om buiten de hokjes te werken. Alleen je eigen afgeschermde werk doen, is funest voor de organisatie en gaat ten koste van de kwaliteit en innovaties. Maak jij van een DO een technische DO? Loop dan ook eens naar de ontwerper met vragen en opmerkingen. Help elkaar en voel je gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindproduct.”