Hoe houden we Amsterdam leefbaar?

Projectmanagement
Innovatie
Martijs Hoefakker
Projectmanager Civiele Techniek bij Martijs
20 december 2019

De oude objecten van onze hoofdstad zijn toe aan vervanging. Deze enorme hoeveelheid werk vraagt om innovatie. Volgens Martijs Hoefakker, gedetacheerd vanuit Yacht en sr. Regievoerder civiele constructies bij de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam, krijgen we een logistieke uitdaging, een probleem met personeel maar ook een financieel dilemma. Hoe houden we Amsterdam leefbaar?

Nederland waterland

Martijs houdt zich bezig met alle civiele constructies op en rond het water in Amsterdam Centrum. Hij is de schakel tussen de beheerorganisatie en het ingenieursbureau. Programmeurs laten de staat van de objecten inspecteren, deze inspectiegegevens worden vertaald naar een vervangingsprogramma en dan is Martijs samen met zijn collega’s aan zet. Het werk moet binnen de juiste scope, het gestelde budget en volgens planning worden uitgevoerd. Martijs: “Als opdrachtgever aan het ingenieursbureau is dat onze verantwoordelijkheid.” Daarnaast is hij veel tijd kwijt met de verschillende belangen achter de diverse loketjes. Het uit te voeren werk heeft impact op verschillende organisatieonderdelen.

Verstrengelde werken

“Als blijkt dat een kademuur instabiel is omdat de houten palen minder draagkracht hebben, dan leggen we een beperking op voor zwaar verkeer”, vertelt Martijs. “Nu is dat op zich snel geregeld, maar dan zit je wel met de vuilnisophaaldienst die niet meer overal kan komen of bedrijven die problemen krijgen met de bevoorrading.” Een ander mooi voorbeeld betreft woonboten die enkel ’s nachts hun woonboot richting werf kunnen verplaatsen. Martijs: “Afgelopen zomer is er een brug stuk gegaan waar een trambaan overheen ligt. De brug openen en sluiten kost nu zes uur tijd. Dit betekent dat we dit alleen ’s nachts kunnen doen als de trams niet rijden. Dat moet een eigenaar van zo’n woonboot natuurlijk wel weten.” Veel zaken om over na te denken dus als het gaat om beheer.

Voor een soepel proces moet het dagelijks beheer gewoon goed ingeregeld zijn. De beheerder moet nog meer gaan sturen op processen en output. Maar bij kleinschalig of onverwacht onderhoud blijft het van belang dat je snel kunt schakelen met de diverse belanghebbende partijen om het werk gedaan te krijgen.

Grote contracten

De voorbereidingen voor enkele, grote meerjarige contracten zijn in volle gang. Zo moet de constructieve staat van 850 verkeersbruggen gecheckt worden. En is er 800 kilometer kademuur waarvan de nodige kilometers vervangen moeten worden. Martijs: “De levensduur van een kademuur is honderd jaar, gezien de grootte van het areaal moet er ieder jaar tenminste twee kilometer vervangen worden. De afgelopen tien jaar is dit slechts met vijfhonderd meter per jaar gedaan, dat is niet voldoende. We moeten een inhaalslag maken om ervoor te zorgen dat Amsterdam leefbaar blijft.” Volgens Martijs zijn er bij grote projecten veel raakvlakken met de omgeving. “Je kunt in de looptijd van zo’n meerjarig contract veel doen, maar door alle belanghebbende partijen is dit wel een gigantische uitdaging.”

Innovatie

Amsterdam is een bruisende stad, volop in beweging maar ook volop in de steigers. Er wordt continu gebouwd. Het is niet altijd te voorkomen dat werken elkaar raken. Een ondergronds vuilnisophaalsysteem is een mooie innovatie die kan helpen bij de bovengrondse werken. Vuilniszakken worden ondergronds door een vacuüm weggezogen. Zo komt de vuilnisophaaldienst niet in problemen als delen van de stad op slot gaan. Vanuit een aannemer wordt ook meegedacht over vervanging van de kademuur. In plaats van de traditionele damwand kun je vlak tegen de kade aan een bak laten afzinken, die vervolgens werkt als bouwkuip. Hierdoor wordt er een stap overgeslagen en is er een kortere uitvoeringstijd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt bewerkstelligd door de manier van werken en de productkeuzes. Een goede ontwikkeling is dat beheer al veel meer eisen meegeeft voor de contracten. Denk aan de uitvoeringsmethoden, materiaal en levensduur. Zo wordt er bijvoorbeeld met accoya geëxperimenteerd. Deze Europese zachte houtsoort verandert na bewerking van celstructuur. Hierdoor gaat het hout veel langer mee en is het een goed alternatief voor tropisch hardhout.  Pilots worden uitgevoerd om te zien hoe deze materialen zich gedragen. Bij bruggen wordt veel gebruik gemaakt van composiet, maar in tegenstelling tot hout is dit minder eenvoudig om modulair te vervangen bij schade.

Real time meten

Martijs: “Sensors geven real-time inzicht in de bewegingen van een kademuur. Door deze manier van monitoren kan er handig ingespeeld worden op dreigende situaties en kunnen wij de kademuren en bruggen beter bewaken. De sensors worden nu vooral op kademuren bevestigd die instabiel zijn, door dit uit te breiden naar meer kademuren krijgen wij een beter inzicht.”  

Toekomst

Aankomend jaar blijft Martijs nog betrokken bij de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte. Hij heeft inmiddels een jaar lang meegedraaid en wil na de huidige reorganisatie binnen de gemeente nog zeker een jaar meedraaien om het team te consolideren. Als het team goed draait, is het tijd om een brug te slaan naar een volgende opdracht.