Groen en blauw, de kleuren van Lansingerland

BLOG
category- Blog
Beleid & advies
Ruimtelijke ontwikkeling
Jody Milder
Beleidsadviseur bij Gemeente Lansingerland
22 april 2021
Groen en blauw zijn kleuren die voorbij politieke kleuren gaan. Kleuren waarover je eigenlijk geen politiek mag bedrijven, volgens beleidsadviseur Jody Milder: “Daar kan niemand toch op tegen zijn?” In Lansingerland wil hij de nodige platformen duurzaam aan elkaar haken om zo gezamenlijk groenblauw te kleuren.  

“Veel planologen zijn begonnen met Sim City”, lacht Jody. Dat geldt ook voor hem. Hij was en is nog steeds geïnteresseerd in de wereld om hem heen en dan vooral in hoe je die actief kunt beïnvloeden, op een positieve en duurzame wijze, uiteraard. Beleid ziet hij graag concreet en oud beleid in een nieuw jasje, daar kan hij niet zoveel mee. “Maak er gebruik van, maar kom er los van”, zegt hij daarover. Daarnaast ziet Jody zichzelf graag voor een uitdaging door dingen op te zoeken die nieuw voor hem zijn. Vandaag de dag is zijn uitdaging groenblauw en bevindt deze zich op het grondgebied van gemeente Lansingerland. 

Afgeronde strategie

Bij gemeente Lansingerland voelt hij zich al een aantal jaren echt van betekenis. Hij omschrijft de gemeente als een groeiende gemeente van een leuk formaat, waarin veel werk wordt verzet. 

De ruimtelijke adaptatiestrategie heeft hij zojuist afgerond. “Het is nu tijd voor de uitvoeringsagenda. Er ligt een goede basis om alle uitvoering achter het beleid dat we nu willen maken aan op te hangen en aan te toetsen ... We hebben een goed antwoord op waarom we iets vinden.” En nu zijn agenda weer ‘vrij’ is, stort Jody zich op een groenblauwe leefomgevingsvisie.

Nadenken 

“Ik ben nu echt aan het nadenken over hoe we dat gaan doen. We missen gewoon beleid op het gebied van groen, maar ook op het water, op het gebied van blauw.” In de praktijk betekent dat dat er een duidelijke uitleg mist, waaraan je kunt refereren. Er zijn zaken die vragen oproepen, maar die je vervolgens niet kunt staven aan beleid. Naast iets om op terug te grijpen, wordt het ook een integraal verhaal. “Er wordt veel ontwikkeld binnen de gemeente, maar als je geen visie hebt op waar je naartoe wilt, heb je niet direct een coherent groenblauwnetwerk binnen je gemeente.” 

Aantrekkelijk

De visie waarmee Jody nu van start gaat, moet de gemeente visueel nog aantrekkelijker maken, maar er ook gewoon voor zorgen dat er plekken zijn die verkoeling en plezier bieden. “Ouderen zoeken verkoeling, die vind je niet bij een ouderenflat met een enorm parkeerterrein eromheen en onder de bomen aan een doorgaande weg ga je niet picknicken.” 

Hij laat zijn gedachten nu gaan over groenblauw in woonwijken en de directe omgeving daarvan, maar ook over gebruikersgroen dat aansluit op het grotere groenblauw in de directe omgeving van de gemeente. Zoals recreatie bij het Rottermeer of de groenzoom die aansluit op het Midden-Delflandgebied. Een inbedding, noemt Jody dat, waarin functies niet met elkaar botsen, maar elkaar juist aanvullen.  

Functiegebruik

“Vroeger hadden we het over meervoudig ruimtegebruik, nu zouden we het moeten hebben over meervoudig functiegebruik.” We duiken een wadi in voor een blauwgroene illustratie. “Je kunt er water in kwijt ten tijde van wateroverlast, maar het is ook goed voor de biodiversiteit, en als je het water vertraagd afvoert naar een grotere waterpartij, dan kunnen de kassen het mogelijk gebruiken als gietwater – met een tussenstap weliswaar. Er is weinig ruimte, er zijn veel claims, laten we ze samenvoegen, dan kun je meerwaarde bereiken.” 

Gesprekken

Klinkt goed allemaal, maar Jody staat pas aan het begin van zijn opdracht, waar staat hij precies? “Ik voer veel gesprekken met milieuclubs, van Rotta tot Staatsbosbeheer, interne collega’s, waterschappen en provincie.” Met al zijn gesprekspartners deelt hij zijn hersenspinsels en haalt hij ideeën op. “Dan hoor ik: ‘Oh, we zijn bezig met een project in dit gebied, misschien moeten we daar ook een koppeling mee maken.’” Hij noemt nog even een landschapstafel, een Greenport Zuid-Holland [kassengebied] en een landschap waar we wat mee willen. Verstandig dus wanneer ze met elkaar in gesprek gaan, zoals Jody nu initieert. “Er zijn veel mogelijke platformen om verhalen te halen en ideeën aan te scherpen.” Hij heeft er alvast zin in. 

Nog meer visie

“Het is nu eerst tijd om een bureau aan te stellen en uitgangspunten op te halen bij gemeenteraad, ketenpartners, gebiedspartners en inwoners. Achter deze groenblauwe visie zit vaart, hij moet eind 2022 af.” Maar deze visie loopt niet synchroon met andere groene visies, vertelt hij. Bij Greenport en de landschapstafel gaat het meer om bestuurlijke processen en daar staan nou eenmaal meer jaren voor. Als je met de groenblauwe visie een start kunt maken of er nu voor kunt zorgen dat ideeën in een ander groen plan landen, dan is er niets aan de hand. Jody hangt nu zeg maar boven het geheel, boven alle plannen, om op die manier alles met haakjes aan elkaar te verbinden. Want verbinding en samen is wat duurzaamheid nodig heeft. En dat kan ook over gemeentegrenzen heen als dat nodig is, vindt hij. “Misschien brengt waterberging in de ene gemeente wel een hoge biodiversiteit en recreatie en is het te gebruiken voor de kassen in een andere gemeente.” 

“Ik ben aan het vissen en aan het zaaien”, omschrijft hij zijn voornaamste taak van dit moment. En hij introduceert ook graag een vast vocabulaire in zijn verhaal. “Wil je integraal overal aangehaakt worden, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen hetzelfde verstaat. Niet de ene keer fysieke leefomgeving en de andere keer gebruikersruimte. Gewoon onder dezelfde noemer, dan is het meteen duidelijk.” 

Polderen in het groen

Zijn hersenspinsels moeten vanuit visie uiteindelijk inhoud worden met behulp van ecologen, politici en milieuclubs. Zijn doel: trotse, enthousiaste mensen die na polderen geloven in eenzelfde visie. “Hoezo kunnen milieuclubs en een woonwijk elkaar in de weg zitten? Zo’n woonwijk kan ook de stepping stone zijn voor meer insecten.” Denk maar aan gebouwen met voorzieningen à la insectenhotels op de muur, nestkasten in de gevel of de vroegere zwaluwdakpan. Of meer gericht op de infrastructuur: een nectarroute. 

Open kaart

Transparantie, dat is wat zijn visie vraagt. Hij begrijpt niet dat mensen kunnen werken met de kaarten voor de borst. “Bij transparantie kunnen mensen in een vroeg stadium nog iets betekenen. Dan voelen mensen dat ze nog kunnen meeschrijven. Iedereen als onderdeel van het geheel, dat maakt een beter product en zorgt voor minder amendementen.” 

Toch zijn er richting 2022 nog wel wat hobbels te nemen. 

  • De gemeenteraadsverkiezingen en dan vooral de formatie daarna. “Komen we dan in een zogenoemd interbellum? Dat moeten we zien te tackelen, oude raad en nieuwe raad moeten achter de uitgangspunten staan.” 
  • Het ambitieniveau hangt samen met de wisseling van de wacht en de economische conjunctuur. “Is er geld voor?”
  • Wil gemeente Lansingerland in 2050 de opgaven kunnen afvinken, dan zijn de innovaties van vandaag helemaal niet zo innovatief, maar een must. Dus waar mensen geneigd zijn zichzelf op de borst te kloppen vanwege klimaatadaptieve nieuwbouw, moeten ze begrijpen dat ze bezig zijn met noodzakelijke interventies. “Innovatief is de nieuwe standaard.” 
  • Voldoende bezetting binnen de gemeentelijke gelederen, dat is ook wel een vereiste. 

Groenblauwe flanken

“Eerst was de insteek: wij zijn maar Lansingerland en dat gaat nu meer naar: wij zijn Lansingerland met unieke kwaliteiten die Rotterdam, of een andere gemeente in de buurt, niet heeft. Daar moeten we gebruik van maken en op voortbouwen. Dat er veel groen in de wijken is, bijvoorbeeld. Dat moeten we behouden en uitbreiden en uitbouwen.” Dat belooft wat voor de nu al aantrekkelijke groenblauwe flanken waar groenbeheer zo hard aan werkt en waar iedereen al graag vertoeft.

Foto's Ariane de Kok