Een infrastructuur waar visie en ambitie samenkomen

BLOG
Duurzaamheid
Innovatie
Pepijn Kok
Bedrijfsleider bij KWS infra
04 december 2018

“We moeten ook wel gewoon anders werken, het klimaat wacht niet langer.” In gesprek met Pepijn Kok over visie, keuzes en duurzaamheid bij KWS. Een vooruitstrevende organisatie die concrete stappen zet richting een duurzame toekomst. Binnenkort prijkt de naam van KWS op een van de allereerste elektrische vrachtwagens in Nederland.

Lerend bedrijf

Pepijn Kok is bedrijfsleider bij KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard, vestiging van marktleider in de wegenbouw KWS. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het materieel binnen de vestiging en is duurzaamheid een van zijn persoonlijke speerpunten. Volgens Pepijn is KWS een lerende organisatie met een groot aanpassingsvermogen. “Ons bedrijf kent diverse specialismes en is multi-inzetbaar. Wij houden ons bezig met grote en kleine infrastructurele werken. We praten over miljoenenprojecten en over enkele m2.” Naast de bekende wegwerkzaamheden houdt KWS zich bezig met het strooien van wegen, het koelen van bruggen, werk aan riolen en nog veel meer. Door overal mogelijkheden te zien en daarmee mens en materieel goed bezet te houden, is KWS de crisistijd goed doorgekomen.

Over de dagelijkse gang van zaken zegt hij: “We schakelen vandaag met de visie op de lange termijn. Samen met onze partners zijn we continu bezig met innoveren en verbeteren.” Een mooi voorbeeld van samenwerking ligt in Amsterdam: asfalt van gerecycled wc-papier. KWS zoekt blijvend de verbinding met de klant en wil een antwoord geven op zijn vraag en zorg. Thema’s van vandaag zijn natuurlijk: duurzaamheid, duurzame inzetbaarheid en circulair bouwen.

Wij zijn op zoek naar innovaties die op de lange termijn toegevoegde waarde opleveren.

Pepijn Kok, bedrijfsleider bij KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard

Ambitie gemeente Amsterdam

Op dit moment is Pepijn Kok druk bezig met de aanbestedingen vanuit de gemeente Amsterdam. Waar deze gemeente in het verleden vooral prijsgedreven handelde, is er nu een duidelijke omslag zichtbaar. Pepijn: “Er wordt gevraagd om hergebruik van materialen en emissieloos werken.” Deze uitvraag zorgt er volgens hem vooral voor dat duurzame innovatie binnen KWS kan versnellen. “Er ligt al zo veel klaar, denk alleen al aan de mogelijkheid voor biologische bitumen als bindmiddel voor ons asfalt.”

Doelstelling 2040

KWS helpt de klant om duurzame ambities te realiseren en werkt tegelijkertijd aan de realisatie van zijn eigen doelstellingen. Daaraan zal iedereen binnen KWS een bijdrage moeten leveren, maar het grote verschil wordt gemaakt met de belangrijke processen. Pepijn: ”De productie van asfalt kan duurzamer. Onze duurzaamheidsmissie: 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Dat is haalbaar, maar ook noodzakelijk. Onze bouwstoffen raken op. In het IJsselmeer is het zand bijvoorbeeld al bijna weg.” Eigen brekers worden ingezet om de bouwmaterialen uit een project direct her te gebruiken in funderingen en verhardingen. Wij kunnen al over asfalt heen rijden dat voor 100% uit gerecycled materiaal bestaat.

Infrastructuur Yacht Engineering
Een infrastructuur waar visie en ambitie samenkomen

 

Plastic afval

En soms moet je ook gewoon ergens beginnen. Pepijn: “Samen met Wavin en Total werken we aan de PlasticRoad, een weg op basis van gerecycled plastic. Een mooie toepassing voor een gigantisch probleem. De eerste pilot is aangelegd en we kunnen het product nu steeds verder optimaliseren. Uiteindelijk moet er ook 45 ton overheen kunnen rijden.” Inmiddels zijn al veel gemeenten geïnteresseerd. De PlasticRoad is een modulair systeem, dit maakt hem natuurlijk extra aantrekkelijk. De weg is namelijk snel aan te leggen en ook het onderhoud kan veel eenvoudiger plaatsvinden. Snelle waterafvoer en wateropslag is mogelijk door de holle ruimte. Handig in het geval van hevige regenbuien en straten die blank komen te staan.

Klimaat adaptief

Regenwater kan dus al onder de wegen worden opgevangen en dan is er ook nog de mogelijkheid van een witte deklaag bovenop circulair asfalt.

Er is slechts een simpele toepassing voor nodig om asfalt wit en daarmee duurzamer te maken.

Door het witte asfalt wordt het urban heat island effect verminderd en doordat het asfalt oplicht, is er bovendien minder straatverlichting nodig. Het is nu alleen nog maar de vraag wanneer deze toepassingen op grote schaal gebruikt gaan worden.

Ambities en keuzes

Binnen KWS wordt denken buiten de kaders enorm gestimuleerd. Zo wordt er gebruik gemaakt van de creatieve brainstormruimte van VolkerWessels: het Future Lab. Een ruimte waar Pepijn graag komt met klanten die problemen ervaren. In het Future Lab worden namelijk ter plekke oplossingen bedacht. Een ander voorbeeld: Holland Scherm, een onderneming van KWS, heeft de samenwerking gezocht met studenten. Samen willen zij een antwoord vinden op het probleem van Amsterdam met betrekking tot de kademuren. In de hoofdstad moeten vreselijk veel kademuren worden vervangen. Dat kost veel geld en zorgt voor overlast. Pepijn: “De ideale kademuur is sterk, licht, gaat lang mee en is modulair. Zo beperken we de overlast en de kosten. Als we dan ook nog kunnen voortborduren op het gedachtegoed van de Plasticroad zou dat fantastisch zijn.” Wordt vervolgd.