‘Deel je uitdagingen, ook buiten je eigen veld’

BLOG
Innovatie
Marijke van Elk-Jansen
Ideation & Innovation Designer bij Alliander
12 november 2021
De energietransitie heeft innovatieve oplossingen nodig. Vanuit die gedachte organiseert netwerkbedrijf Alliander op 18 en 19 november een Innovathon: een 24 uur durende ideeënmarathon met divers samengestelde teams. Marijke van Elk-Jansen van Alliander: “Alleen met de wisdom of the crowd kunnen we de energietransitie echt versnellen.”

Het stroomnet zit tjokvol en er is een schreeuwend tekort aan technici voor de energietransitie. Twee knelpunten die volop in het nieuws zijn. Ze staan dan ook centraal tijdens de Innovathon van netbeheerder Alliander. Maar liefst 40 multidisciplinaire teams hebben zich aangemeld voor de 24 uur durende innovatiemarathon in Duiven. 

Marijke van Elk-Jansen, Ideation & Innovation Designer bij Alliander, is een van de initiatiefnemers van het nieuwe evenement. Een “innovatiedoener” noemt ze zichzelf. Iemand die “met de poten in de klei staat” en hoog overvliegende ideeën graag concreet uitwerkt en tot leven brengt. Haar missie: goede ideeën versnellen en zo de wereld een beetje mooier te maken.

Het probleem achter het idee

Hoe herken je in de praktijk een goed idee? Aan de omschrijving van het probleem eráchter, zegt Marijke. “Wat is exact het probleem, hoe groot is het, wat is de historie ervan, wat hebben we zelf al geprobeerd? Als het idee hier een antwoord op geeft, en er een sterk gevoel is dat het slimmer kan, dan is het kansrijk voor innovatie.”


Huisaftakmof

Als voorbeeld van deze aanpak noemt Marijke de innovatie van de huisaftakmof. Dit verbindingsstuk tussen stroomkabels ligt bij miljoenen in de Nederlandse straten, en om één mof te installeren zijn twee monteurs nodig. Op zoek naar een minder arbeidsintensieve methode schreef Alliander in 2019 een challenge uit. Uit een totaal van elf pitches, veelal van startups, kwam het idee van High Tech Alliance (HTA) uiteindelijk als winnaar uit de bus. Marijke: “Inmiddels hebben we samen met HTA een succesvol prototype ontwikkeld dat zo’n vijftig procent werktijd bespaart. Binnenkort gaan we de productie aanbesteden. Supergaaf.”


Wisdom of the crowd

Alliander maakt zich hard voor innovatie door multidisciplinaire samenwerking, vertelt Marijke. “De transitie waar we met z’n allen voor staan, zijn heel ingrijpend. Dat kan een bedrijf of een sector niet alleen. We moeten knappe koppen uit verschillende velden bij elkaar brengen, de wisdom of the crowd gebruiken om te versnellen. Zoals gebeurde met de huisaftakmof. High Tech Alliance is een bedrijf van werktuigbouwkundigen, buiten het veld van de elektro- en installatietechniek.”

In maart van dit jaar bracht Alliander in samenwerking met Heartcore-Lab B.V. deze uitgangspunten in de praktijk met een acht uur durende interne Innovathon. Losjes gemodelleerd naar de hackathons die in de IT-wereld worden georganiseerd, bogen teams van Alliander-medewerkers zich tijdens het evenement acht uur lang over het vraagstuk hoe we veel sneller data uit het veld in onze systemen konden krijgen. “Het was zo’n succes dat het bedrijf meteen besloot om de volgende stap te zetten: een 24 uurs-evenement, en dan met externe deelnemers erbij.”

Jedi’s

Het kantoor van Alliander in Duiven is op 18 en 19 november een etmaal lang het decor van 40 teams die tot het gaatje gaan, verwacht Marijke. “Ze kunnen inhoudelijk advies krijgen van experts op het gebied van de uitdaging waar Alliander voor staat, wat de mogelijkheden zijn met Open Source, klantgerichtheid, en ze kunnen ook een pitchtraining volgen. Die experts noemen we de Jedi’s, naar de wijze ridders uit Star Wars.” 

Tijdens de Innovathon staan twee grote bottlenecks in de energietransitie centraal: hoe gaan we om met het overvolle stroomnet, de zogenoemde transportbeperking, en hoe zorgen we voor voldoende technici? “Slapen is er voor de teams waarschijnlijk niet bij,” zegt Marijke. “Op vrijdagochtend moeten ze hun pitch al inleveren.” 


Vakjury

De pitches worden beoordeeld door een vakjury die bestaat uit vijf directeuren van Alliander en zes externe deskundigen, afkomstig van onder meer BAM, Microsoft, TenneT, THNK School of Creative Leadership, technisch dienstverlener Kuijpers en de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen. “Ze kijken naar criteria als multidisciplinariteit, onderbouwing, haalbaarheid en maatschappelijke impact. Het winnende team gaat naar huis met 10.000 euro, de nummers twee en drie respectievelijk met 5.000 en 2.500 euro. Ook neemt Alliander de winnende ideeën op in de reguliere kwartaalplanning om ze verder uit te werken.”

Brede samenstelling

Marijke is erg te spreken over de aanloop naar de Innovathon, vertelt ze. Allereerst omdat het evenement helemaal vol zit, maar ook over de gevarieerde samenstelling van de teams, met interne en externe mensen. “Er zitten consultants bij, bouwbedrijven, technici uit verschillende richtingen, IT’ers, zelfs een gewoon gezin. Precies zoals we het voor ons zagen.”


‘Blijf elkaar opzoeken’

Die bundeling van denkkracht uit verschillende domeinen is wat Marijke in de hele energiesector en ook daarbuiten nog veel meer zou willen zien. “We hebben briljante ideeën nodig hebben om radicaal te versnellen. Daarom wil ik iedereen oproepen om elkaar te blijven opzoeken. Je moet in contact komen met partijen waar je zelf niet aan gedacht hebt. Daarom zeg ik: deel je uitdagingen breed, ook buiten je eigen veld. De energietransitie is van ons allemaal.”