Aan de duurzame kust van Castricum

BLOG
Duurzaamheid
Ruimtelijke ontwikkeling
Toon Mans
Burgemeester Gemeente Castricum
02 september 2019

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van burgemeester Toon Mans van Castricum. Ook al heeft hij ruimtelijke ordening en duurzaamheid niet in zijn eigen portefeuille zitten, beide onderwerpen kunnen rekenen op zijn volle belangstelling. En als burgervader geeft hij graag het goede voorbeeld. Zo heeft hij zijn eigen zonnepanelen, aandelen in een windmolen en rijdt hij rond in een hybride auto.

Castricum

Volgens burgemeester Mans is Castricum een gemeente die volop in beweging is. “Acht jaar geleden, in de crisis, kon er niets. We hadden het over bezuinigingen en kostenreductie. Projecten werden on hold gezet en er werd maar beperkt gebouwd. En nu zie je een hele andere wereld. De vraag naar bouwprojecten is enorm.”  Trots vertelt de burgemeester over twee actuele projecten: Limmen-Zandzoom en het Dijk en Duinterrein.

Nieuwbouwprojecten

Op het Dijk en Duinterrein heeft de GGZ-instelling een ware metamorfose ondergaan. De kliniek is volledig vernieuwd en verbouwd, met een nu duidelijke scheiding tussen wonen en zorg. Bijzonder op dit bosrijke terrein is de omgekeerde integratie. Burgemeester Mans: “Dit betekent een grote verandering op het terrein zelf, waarbij er een mengeling van activiteiten plaatsvindt. Zo is er nu een restaurant, een bakkerij en ook een leuk centrum.” 

Tussen Limmen en Heiloo wordt hard gewerkt aan het project Limmen-Zandzoom. Bedrijven worden uitgeplaatst en in de komende jaren worden hier jaarlijks 100 tot 150 woningen gerealiseerd. Deze huizen gaan alvast los van het gas. Als alternatief zijn er verschillende smaakjes, waarvan sommige nog in de onderzoeksfase zijn.

Technische vooruitgang

“Mijn grootste zorg is of de bestaande bouw in 2050 van het gas af is. Het gaat om oudere woningen, wat kan wel en wat kan niet met de huidige techniek? Qua vorm en inhoud vergt dit nogal wat.” Kijkend naar de huidige mogelijkheden gaat dit niet lukken, maar burgemeester Mans is ontzettend hoopvol over de technische ontwikkelingen. Als voorbeeld haalt hij de zonnepanelen aan. “Tien jaar geleden waren deze zeldzaam, nu koop je ze bij de Ikea. Innovaties gaan een stuk sneller en worden op grotere schaal gerealiseerd.” De technologische verwachtingen zijn in Castricum in elk geval hooggespannen. 

Samenwerking

De burgemeester merkt dat de wethouder ruimtelijke ordening en de wethouder verantwoordelijk voor duurzaamheid, steeds meer samen optrekken. Mans: “We moeten dingen in kaart brengen, wat zijn je ambities en de mogelijke alternatieven? Daar wordt nu hard aan gewekt. Met de vier gemeenten Bergen, Uitgeest Castricum en Heiloo is er een ambtelijke samenwerking. Maar particuliere initiatieven en coöperaties als CALorie [energiecoöperatie], zorgen ook voor een goede en gezonde basis.” 

Daarnaast kent Castricum ook nog eens de HVC, die duurzame energie produceert. Samen met KennemerWonen en CALorie onderzoekt HVC op dit moment of het mogelijk is om woningen in Castricum aan te sluiten op een warmtenet. 

En ook met het waterschap onderhoudt Burgemeester Mans nauwe contacten. Samen met Rijkswaterstaat is het waterschap verantwoordelijk voor de duinen, de waterspiegel en het afvloeien van clusterbuien. De capaciteit van de riolering is maar beperkt, daarom komt er rondom de nieuwbouw voldoende water te liggen zodat het water natuurlijk weg kan stromen. “En verstening van voortuinen moet worden tegengegaan”, zegt de burgemeester. “Veel mensen zijn zich niet bewust van het belang van groen in de voortuin, waardoor het water weg kan.”

Netwerken

Om duurzame stappen te kunnen zetten haalt Burgemeester Mans graag de nodige expertise in huis. De gemeente zelf heeft een aantal mensen in dienst die zich bezighouden met milieu en duurzaamheid en ze schuwen niet om ook externe hulp in te huren bij de gespecialiseerde bureaus. 

Burgemeester Mans vindt het platform van Urban-Innovators, voor het delen van kennis en ervaringen, van toegevoegde waarde. “Cruciaal voor kennis met betrekking tot innovaties in de bouw en thema’s als: los van het gas, CO₂ neutraal en hergebruik middelen. Hoe kun je sneller en slimmer bouwen? Meer doen aan isolatie? Ikzelf sta iets verder weg van de praktijk, maar mijn collega’s hebben hier veel aan.” 

Door zijn bestuurlijke bril kijkt Toon Mans vooral naar de financiële haalbaarheid van de gekozen oplossingen. Hij stimuleert, verbindt en zorgt ervoor dat targets gehaald worden.

Bewuste toeristen

Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor deze kustplaats. Aan de kust is het goed toeven in de zomer en vele toeristen strijken dan ook graag neer aan dit prachtige stukje Nederlandse kust. Het seizoen wordt al wat opgerekt en de gemeente zelf heeft de wens om het hele jaar door toeristen te ontvangen. Rond en op het Alkmaardermeer is er veel watersportactiviteit, maar ook het strand wordt drukbezocht. 

Castricum heeft het schoonste en het meest duurzame strand van Noord-Holland. Als je je afvraagt hoe je een strand kunt verduurzamen: rondom het strand zijn zonnepanelen te vinden, het strandpaviljoen is duurzaam en er worden initiatieven ontplooid voor hergebruik van spullen. Mans: “Ze proberen daarin ook een voortrekkersrol te vervullen.” Dit strand heet dan ook niet voor niets Green Beach.  

Mans: “De grote campings maken onderdeel uit van PWN, het waterleidingbedrijf. Zij zijn zich erg bewust van energie- en waterverbruik.” Omdat toerisme veel kan brengen, maar ook nadelig uit kan pakken, wordt er ook hard gewerkt aan bewustwording onder de toeristen. Mogelijk kent Castricum binnenkort ook de duurzaamste toeristen.