Beleid & Advies

Duurzame doelen stellen en ambities uitvoerbaar maken, het wordt allemaal beschreven in beleid. Visies worden omschreven in een omgevingsvisie, een warmtevisie of een woonvisie en vertaald in gezamenlijke afspraken. Eenduidig beleid met duidelijke kaders. Maar wanneer staan die kaders de realiteit in de weg en wordt het woonbeleid ingehaald door het stikstofbeleid?

Beleidsplannen zijn bedoeld om zaken te versnellen, maar beleid kan bijten, denk aan het PFAS- en stikstofbeleid en wat dat betekent voor de bouw. Voldoen aan de behoefte van nieuwe woningen – zoals afgesproken in woonbeleid – wordt op deze manier lastig.

Stikstofbeleid bouw

“Die stikstofregelgeving. Prima dat we natuurgebieden beschermen, maar de verhoudingen zijn zoek. Het is niet zo dat die mensen opeens van de aardbodem verdwijnen als we die woningen niet realiseren, omdat ze misschien stikstof zouden uitstoten. Dan wonen ze met meer mensen in een andere woning, maar ze stoppen niet met ademhalen.” Jelle Beemsterboer, voormalig wethouder ruimte & economie en locoburgemeester Schagen.

Advies bouw

Het is dan ook een ingewikkelde spagaat waarin de overheid zich bevindt als het gaat over woningbouw en stikstof. Overheidsorganen vragen dan ook graag om advies. Zo mag Annemarie Hatzman het Ministerie van Binnenlandse Zaken adviseren over woningbouw en stikstof. Want waar kan woningbouw nog plaatsvinden en wat betekent dat voor de natuur?

Natura 2000

En zoals de bouw zich benadeeld voelt door het stikstofbeleid, zo zijn ook de agrariërs op de barricades geklommen. Ook zij voelen zich benadeeld door het beleid rondom de Natura 2000-gebieden. Samir Bensliman heeft daar een duidelijke mening over:

“We zitten niet meer in de luxepositie om overal tegen te zijn. We moeten nu wel keuzes maken voor de positieve gevolgen op de lange termijn.”

Bouwbeleid

Inmiddels kan iedereen voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw wel wat tips en advies gebruiken, want in hoeverre kan het woonbeleid in Nederland nog doorgang vinden? Zo staat gemeente Zaanstad voor de uitdaging om 20.000 duurzame woningen te realiseren.

Advies bouwvergunning

Gemeenten winnen advies in met betrekking tot de mogelijkheden en particulieren kloppen juist weer bij de gemeenten aan om advies over bouwvergunningen in te winnen. Want bouw en verbouw op kleine schaal gaat ook door. En daar weet Teun Leeuwerik dan weer alles van af en juist daarom is hij de aangewezen persoon om het toekomstig beleid te schrijven.

Voel je vrij om ook jouw visie te delen, want bij Urban-Innovators wordt beleid vanaf alle kanten bekeken.