Thema's

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De bevolking neemt toe en daarmee de vraag naar woningen en een aangepaste infrastructuur. We zijn ons steeds meer bewust van onze omgeving en ondertussen doen nieuwe materialen en technieken hun intrede.

De steeds veranderende omstandigheden vragen aanpassingsvermogen van organisaties. Efficiëntie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en digitalisering worden steeds belangrijker. Rollen veranderen en nieuwe functies ontstaan.

Aan de hand van belangrijke thema’s binnen de bouw- en infrasector delen urban-innovators hun ervaringen, kennis en kunde.