'Deelscooters zijn een
ramp voor een stad'

Duurzaamheid